Livsvärdet ligger i köket

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Åldrandet/Socialgerontologi, Hälsa – ohälsa


Livet betyder ingenting när jag inte längre kan laga mat. Så säger många kvinnor till dietist och doktorand Afsaneh Koochek som intervjuat äldre iranier i Kista och Teheran.

 

Livet betyder ingenting längre när man inte kan handla och laga maten själv. Så svarar många äldre iranska kvinnor i en intervjustudie. Det är dietisten och doktoranden Afsaneh Koochek som intervjuat 167 iranier, varav 52 är män.

 
De är 60-84 år och bosatta i Kista, Stockholm. Samtliga har kommit hit för att deras barn bor här. Att det blev just iranier föll sig naturligt eftersom Afsaneh Koochek själv härstammar från Iran och talar språket.

  – Hos dessa kvinnor finns en stolthet att handla och laga mat – det ger status och värde. De som inte längre kan är också deprimerade. Livet betyder ingenting längre. De känner heller inte till att det finns hjälp att få, till exempel i form av hjälpmedel som skulle kunna underlätta arbetet i köket.

 
Afsaneh Koochek finns på Centrum för Allmänmedicin i Stockholm. Hon är tjänstledig från ”reAgera klinikerna” inom Primärvården i Stockholms län och det rehabteam hon annars ingår i.
  För två år sedan tog forskningen överhanden då hon började själva datainsamlingen. D
å hade hon intervjuat och undersökt den iranska gruppen; vägt och mätt blodtryck, längd, underhudsfett samt höft- och midjemått, tittat på nutritionsstatus, hälsorelaterad livskvalitet, fysisk aktivitet.

 

I sin första studie har hon jämfört med en grupp svenska jämnåriga. Det visar sig att den iranska gruppens BMI, Body Mass Index (se artikel ») låg högre. Nästan var tredje kan räknas ha fetma (mer än 30 i BMI). Det gällde både de iranska männen och kvinnorna.

  Högst BMI hade ensamstående iranska kvinnor som också rörde sig minst. Fysisk aktivitet bland iranska män låg på samma nivå som hos svenska män.

 
Afsaneh Koochek blev intresserad av vad den iranska gruppen faktiskt äter. Hon har därför gjort en omfattande kostundersökning.

  – När jag är hemma hos de äldre frågar jag vad de åt dagen före. Jag kan också ringa utan att meddela i förväg och fråga vad personen åt igår. Detta för att de ska vara oförberedda och inte tänka på vad de äter utan äta som vanligt.

  – Rent allmänt ser jag att de äter näringsrik mat; frukt och färska grönsaker flera gånger om dagen. De äter också mycket nötter och feta ostar. Maten är rik och full av näring.

 
De har ett stort intresse för matråd, de fullkomligt suger till sig information, säger Afsaneh Koochek. Men det blir lätt missförstånd. Om de får veta att blodsockret ligger högt tar de bort allt socker, ibland frukt och mjölkprodukter – kanske för mycket.

  – De följer debatten och hör till exempel att olivolja är nyttigt, med den följd att de tror att den är mer eller mindre fettfri och använder den till allt. Den här missuppfattningen kan jag även se hos mina svenska patienter inom primärvården.


 
– Målet för den här äldre gruppen kanske inte ska vara att gå ner i vikt utan i första hand äta rätt och röra på sig. Gå ut och gå, betonar Afsaneh Koochek. Överviktiga som rör på sig och är aktiva har bättre hälsa än normalviktiga som inte rör på sig.

  Hon vill att kommunerna ska ta till sig detta och till exempel se till att det finns öppettider för enbart kvinnor vid de kommunala baden.

 

En jämförelsegrupp i Teheran gör det möjligt för Afsaneh Koochek att även studera migrationens betydelse på hälsan. När det gäller livskvalitet i förhållande till hälsa har hon också tagit med den svenskfödda gruppen äldre.

  Hon har använt SF36, ett formulär med 36 frågor om subjektiv uppskattad hälsa. Formuläret är nyligen validerat och översatt till persiska.

 
Så här långt har hon sett att de iranska männen i Sverige lever i snitt 9 år längre än sina landsmän i Teheran, medan de iranska kvinnorna i Sverige lever 14 år längre än de i Teheran. Och, något överraskande kanske, iranska kvinnor lever 2 år längre än de svenska kvinnorna.

  – Men, säger Afsaneh Koochek. Till vilket pris undrar jag. De lever längre men hur mår de? Jag ska nu undersöka vilka sjukdomar och mediciner de har. Än så länge vet jag bara att de är många.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:09 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår