Maten hos myndigheterna – samråd, planer och goda exempel

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Organisation och lagstiftning


Vad görs på central nivå för att förbättra matsituationen för äldre personer? Äldre i Centrum frågade tre myndigheter och kommunernas och landstingens intresseorganisation SKL.

 


Socialstyrelsen

Stöd för kvalitet i kommunerna
 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av äldreomsorgsminister Ylva Johansson att stödja kommunerna i kvalitetsutveckling av mat för äldre. Arbetet leds av Katrin Östman, utredare på äldreenheten, och väntas pågå ett och ett halvt år. I en samrådsgrupp ingår Folkhälsoinstitutet, Livsmedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

 
Socialstyrelsen har inte fått några extra pengar för uppdraget och informationen kommer därför gå i huvudsak via Internet. Ett första meddelandeblad har nyligen skickats ut till kommunerna. Fortsättning följer med artiklar skrivna av forskare och med goda exempel från olika kommuner utlovar Katrin Östman.

 

 

Folkhälsoinstitutet

Underlag för ny handlingsplan 

Sedan 1995 finns en handlingsplan för nutrition som antagits av regeringen. Den har inte haft framgång visade en utvärdering. Nu vill regeringen ha en ny handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket har tagit fram underlag och också beräknat vad det skulle kosta för staten. Fyra förslag av totalt sjuttionio berör direkt äldre: 

  • En utredning bör tillsättas som ska analysera organisationen kring måltidssituationen inom äldreomsorgen.
  • Vägledning och kvalitetsindikatorer för mat och fysisk aktivitet bör utarbetas inom äldreomsorgen.
  • Aktivitetsprogram anpassade för äldres behov bör utvecklas. Hemmaboende bör få förebyggande hembesök med bland annat rådgivning om lämplig mat och fysisk aktivitet.
  • Skapa mötesplatser i närområdet som främjar fysisk aktivitet och goda matvanor samt minskar isolering och stillasittande.

Dessutom bör ett nationellt program utvecklas för fortbildning av personal inom vård och omsorg, skola och livsmedelssektorn. I gymnasieskolan bör utbildningar inom dessa områden – till exempel för undersköterskor, barnskötare och restaurangpersonal – innehålla karaktärsämnen i mat, fysisk aktivitet och hälsa.

 

 

Livsmedelsverket

Två böcker om mat för äldre   

Livsmedelsverket har gett ut två böcker om äldres mat. Mat och kostbehandling för äldre – problem och möjligheter (2001) är en läro- och uppslagsbok. Målgruppen är de som dagligen arbetar med mat för äldre. Till boken finns ett kompletterande undervisningsmaterial.

 
Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg (2003) vänder sig till alla som vårdar sjuka. Boken framhåller att näringstillståndet måste betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling och ha samma krav på utredning, diagnos, behandlingsplanering, uppföljning och dokumentation.

 
Tre kosttyper tas upp. SNR-kost ska ges till friska, diabetiker och vid metabola syndromet. A-kost är en allmän kost för sjuka. E-kost är särskilt energi- och proteinrik och avsedd för dem som har dålig aptit och inte orkar äta tillräckliga mängder för sitt energi- och näringsbehov.

 
Livsmedelsverket har också medverkat i underlaget för en handlingsplan för goda matvanor (se Folkhälsoinstitutet).

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting

Enkäter och goda exempel 

Efter några års uppehåll blir äldres måltider nu åter en fråga för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Irene Lindström, utredare på sektionen för hälsa och jämställdhet, har fått uppdraget att ta sig an maten. SKL diskuterar att gå ut med en enkät till samtliga kommuner för att få en uppfattning om hur läget ser ut. Enligt en enkät från 2004 fick 60-70 000 personer hemsänd mat (läs: matlådor).

 
SKL ska också ta fram goda exempel från orter och äldreboenden där maten fungerar bra. Dessa ska publiceras under våren 2006. På Äldreriksdagen på Stockholmsmässan den 18-19 april kommer SKL att ordna ett seminarium om mat för äldre. Äldreriksdagen vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:09 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår