Motion förebygger demens

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Demens, Hälsa – ohälsa, Medicin


Intresset för prevention ökar inom demensforskningen. Äldredatabaser används i jakten på förebyggande åtgärder. Miia Kiivipelto, forskare inom Aging Research Center (ARC) presenterade nyligen uppmärksammade rön om fysisk aktivitet och fetma.

 

Fysisk aktivitet i medelåldern, åtminstone två gånger i veckan, minskade risken att utveckla både demens och Alzheimers sjukdom (AS). Risken minskade med hela 60 procent för AS, något mindre för demens generellt. Effekten kvarstod när man tagit hänsyn till bland annat kön, ålder, utbildning, kärlproblem, rökning och alkohol.

 
De nya resultaten är en del av CAIDE-studien som bygger på material insamlat i östra Finland. Drygt 1400 personer, i åldrarna 65-79 år, ingick i studien. Vid fem tillfällen mellan 1972 och 1998 blev de intervjuade om sina fysiska aktiviteter på fritiden.

 

De svarande uppgav själva i en enkät hur mycket och ofta de tränade. De kunde välja på flera svarsalternativ men Miia Kivipelto och hennes kolleger har valt att fördela dem på bara två grupper:

  • De som tränat minst 20-30 minuter två gånger i veckan (så att de blivit andfådda och svettiga).
  • De som tränat mindre.

Forskarnas hypotes var att motion påverkar vaskulära faktorer som åderförkalkning. Men den visade sig ha direkt effekt, berättar Miia Kivipelto.

  – Motion ökar blodflödet i hjärnan, påverkar signalsubstanserna positivt och förbättrar hjärnans plasticitet. Musförsök har dessutom visat att amyloid-placken, typiska vid AS, kan minska med träning.

 
Däremot hade inte kroppsarbete, förvånande nog, någon effekt. Hon förklarar det med att det möjligen hänger samman med lägre utbildning och socioekonomiska faktorer.

  Dessutom visade studien att träning hade speciellt stor effekt för personer med apolipoprotein E (APOE) 4-allelen som är den enda säkra genetiska riskfaktorn för AS. Att vara bärare av den verkar göra nervcellerna mer känsliga för alla riskfaktorer.

 

I en annan studie tidigare i år visade hon till exempel att alkohol ökar risken att insjukna i AS bland personer med denna genvariant. Risken ökar ju oftare man dricker. Även mättat fett ökar risken för den gruppen.

  – Det är verkligen positivt att forskningen visat att det går att göra något själv för att minska risken för demens även om man har en genetisk riskfaktor, säger hon.

 
Hur vet man då om man är bärare av APOE 4? Det undersöks bland annat på minnesmottagningen på Karolinska sjukhuset men läkarna lämnar inte ut den upplysningen till patienterna berättar Miia Kivipelto.
Det pågår däremot livliga diskussioner bland forskarna om hur dessa nya rön ska hanteras, om man borde genomföra screening.

  Miia Kivipelto förklarar försiktigheten bland annat med att det finns en stor risk att folk i allmänhet skulle blanda ihop det med sällsynta mutationer som leder till tidig AS.

 
Samma finska material har också använts för att studera inverkan av fetma i medelåldern på demens och AS senare i livet. Fetma har här definierats som Body Mass Index (BMI) på mer än 30 kg/m2. Resultatet blev att fetma i medelåldern fördubblade risken. Om personen samtidigt hade högt totalt kolesterolvärde och högt blodtryck blev risken sex gånger större.

  Det finns ännu ingen forskning som visar om viktminskning minskar risken.

 
Sammantaget vet forskarna nu att lägre blodtryck, lägre totalkolesterol, generellt aktiv livsstil, motion och mångsidig, hälsosam kost kan skydda mot demens.

 

Miia Kivipelto hoppas på fler epidemiologiska studier om fysisk aktivitet och demens. Hon ska själv göra en ny uppföljning av det finska materialet 2006.

 
Musstudier pågår om påverkan på APOE 4 av fet mat jämfört med fettsnål och av fysisk aktivitet kontra passivitet.

 
Kan fysisk aktivitet hjälpa även dem som redan drabbats av demens? I Huddinge ska man nu starta en studie för att se vilka typer av motion som är bäst, åtminstone för personer med lindrig demens.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:09 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår