Några kostprojekt i Sverige och EU

Nyckelord: Organisation och lagstiftning


I Järfälla kommun i Stockholms län är ett pilotprojekt i startgroparna. Kostkonsulent Kristina Lind säger att i stället för varm matlåda ska den äldre personen få hjälp av hemtjänsten med planering (att se över hela dagens behov), inköp av matvarorna och matlagning i hemmet.

 

I Malmö kommer ett projekt att starta som handlar om att införa kost- och nutritionsrutiner i hemtjänsten. Kristina Stefanovic-Andersson, som är dietist inom äldreomsorgen i Malmö Stad, säger att ambitionen är att detta utvecklingsarbete sedan ska spridas i hela äldreomsorgen i Malmö.

 

Ett EU-projekt som handlar om mat och livskvalitet har just avslutats. Avslutats såtillvida att nu kan representanterna från de åtta medverkande länderna rapportera vad som framkommit. Projektets namn är Food in later life (på svenska Mat på äldre dar).

  – Måltiden är det viktigaste i den äldres liv, säger Birgitta Sidenvall, professor i omvårdnad vid hälsohögskolan i Jönköping som är med i projektet från Sveriges sida.

Projektet har som ambition att nå ut med information till politiker och andra beslutsfattare på lokal- och riksnivå, liksom till livsmedelshandeln och matvaruindustrin.

  – Äldre personer behöver information om vad som finns i bra hel- och halvfabrikat i affärerna.

  – Vi måste fråga vad äldre själva kan tänka sig att förenkla i hanteringen runt måltiden. Istället för att ta allt ifrån dem som är vana att laga mat och vet hur det ska smaka. Att ge en mikrovågsugn samt hänga matlådor på dörrhandtaget, det tror Birgitta Sidenvall inte är någon lösning.

 


Hemsida till EU-projekt:
www.foodinlaterlife.org


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:09 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår