När man inte längre kan svälja

Ditte Pettersson, frilansjournalist
Nyckelord: Hälsa – ohälsa, Omvårdnad, Hemtjänst och social verksamhet


Fel sittställning och muntorrhet är ett par orsaker till ät- och sväljproblem. Gunilla Bergerson, arbetsterapeut, berättar om möjliga lösningar.

 

Behovet av kunskaper kring ät- och sväljproblem är oändliga. Det fungerar ju så att de äldre som redan är sjuka blir ännu sjukare då de drabbas av undernäring.

  Det säger arbetsterapeut Gunilla Bergerson som arbetar på strokeenheten vid Östra Sjukhuset i Göteborg. Hon har specialiserat sig på dysfagi, ät- och sväljproblem.

  – Av näringsbrist får patienten nedsatt allmäntillstånd, sår- och infektionsläkning går långsammare.


Patienter med Parkinson eller långt framskriden demens är särskilt drabbade. Utifrån Gunilla Bergersons egen erfarenhet av nyinsjuknade strokepatienter lider nästan hälften av dem som läggs in av ätsvårigheter.

  – Dysfagi betyder ordagrant nedsättning av ätande och handlar om hela processen från att få maten från tallriken till att kunna svälja ner den. Men många inom vården är inte insatta i alla aspekter. De kanske tänker ”Han kan svälja, då är det inga problem”.

  – Men först måste du lyckas sträcka fram armarna, få maten på besticken och föra den till munnen, väl där ska den bearbetas. Då gäller det att kunna hantera tuggan med tungan. Sedan förs maten bakåt mot svalget och du sväljer. Efteråt behöver du känna efter om det finns rester kvar, vilket är svårt vid till exempel halvsidig förlamning med nedsatt känsel i munnen.

 

Ett mycket vanligt problem är att vårdtagarna sitter fel, många har en krum ställning eller för låg sitthöjd. Sträcker man sig fram till maten känns det i axeln och skuldran, ansträngningen blir stor. Gunilla Bergerson illustrerar, sätter sig fel och sträcker fram armen:

  – Det blir ju jättetungt. Dessutom låser sig huvudet och nackmuskeln spänns. Hakan dras bakåt, tungan får mindre rörlighet och det är svårare att svälja.

  En annan konsekvens är att magsäcken trycks ihop med mättnadskänsla som följd.

 
För strokepatienter med halvsidig förlamning är det besvärligt att balansera kroppen. Följden blir att de spänner sig och får svårt för att svälja. Även den friska handen blir spänd.

 

De fina rullstolarna där sits och ryggstöd går att tippa ställer till problem, enligt Gunilla Bergerson.

  – Många sitter bakåtlutade och blir matade i den ställningen. Då är luftvägarna öppna och det är lätt att sätta i halsen. Och det som hamnar i luftvägarna kan förorsaka lunginflammation, så kallad aspirationspneumoni.

  – Istället ska vi sträva efter en upprätt ställning med ”framåttippat” bäcken. Rörligheten i armarna ökar och maten passerar utan att fastna i exempelvis luftstrupen. Använd gärna en kudde i svanken och låt fötterna vila på golvet.

 

En bra sitthöjd är viktigt för att underlätta armrörelserna. Rullstolsanvändare bör komma intill bordet med kroppen. Armstöden får kanske sänkas eller tas bort. Går inte detta så kan rullstolsbord användas.

 
En del äldre får näring genom en sond fast de kan äta på vanligt vis. Men personalen tycker att det tar för lång tid, kanske upp emot en timme att få i sig maten. Fast betydelsen av att få äta själv är stor.

  – På strokeenheten matar vi sällan utan guidar handen till munnen. Detta är betydelsefullt för självkänslan och tryggheten. Känner man inte det så kan konsekvensen bli matvägran, förklarar Gunilla Bergerson.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:09 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 4/2005 • Maten – upp på bordet! »Om att underlätta måltiden
 

 • Sittställning  
  Upprätt ställning, skapas lätt med kudde i svanken. Fötterna stabilt i golvet. Ta bort eller sänk rullstolens armstöd för att komma in till bordet. Vid behov, använd rullstolsbord.

 • Neglekt
  Sätt tallriken på den sida som patienten uppfattar och placera även dig själv där.

 • Svårighet med perception
  Guida patienten till maten: ta handen och för den till glaset vid svårigheter med avståndsbedömning. Använd färgkontraster för att urskilja maten, exempelvis vit mat på färgat porslin.

 • Muntorrhet
  Drick mycket mellan tuggorna, rikligt med sås.
Loading   Sökning pågår