Tandläkare öppnar praktik på sjukhem

Nyckelord: Sjukvård


I Stockholm har Folktandvården inlett ett samarbete med äldreomsorgen. På Blackebergs sjukhem kan de boende numera besöka tandläkaren utan att behöva lämna huset.

           

Det är Folktandvårdens klinik Bromma-Ekerö som öppnat en mottagning på sjukhemmet.

  – På så sätt slipper de äldre tröttande resor och väntan på färdtjänst när de ska besöka tandläkaren. Även de som på grund av funktionsnedsättningar inte orkar lämna sjukhemmet kan få erforderlig tandvård, säger klinikchef Anders Lindunger.

 
Dålig munhälsa kan leda till undernäring, påpekar Anders Lindunger. Måltiden ska vara lustfylld och ett tillfälle till en trevlig stund där den äldre kan njuta av god mat och sällskap.

  – Detta omöjliggörs om munhälsobehoven inte är tillgodosedda. Dålig tandstatus kan även bli inkörsporten för infektioner som för en äldre person kan bli mycket allvarliga.

 
Ett verksamhetsavtal har slutits mellan parterna som innebär att Blackebergs sjukhem står för lokalerna samt delar av utrustningen. Folktandvården förbinder sig att bemanna lokalerna och erbjuda tandvård för de boendepå sjukhemmet. 
Detta är en lösning som båda parter är nöjda med, säger Annika Wiechel, chef för Blackebergs sjukhem.

  – Även verksamheten på sjukhemmet underlättas eftersom personal inte behöver avdelas för att följa med den äldre till tandläkaren och därmed vara borta kanske i flera timmar.

 


För mer information:

Anders Lindunger, Klinikchef  FTV Bromma-Ekerö, Folktandvården Stockholms Läns Landsting AB

anders.lindunger@ftv.sll.se

 

Annika Wiechel, chef för Blackebergs sjukhem

annika.wiechel@bromma.stockholm.se


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:09 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår