Allmännyttan räknar med kvarboende

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Äldreboende, Organisation och lagstiftning, Hjälpmedel och tillgänglighet


Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) arbetar med äldres boende sedan år 2000. Flera utvecklingsprojekt och rapporter har tagits fram.

 

År 2004 kom Kvarboende + tillgänglighet = god ekonomi?, en skrift som SABO publicerade tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. I år kom en uppföljande handledning Räkna med kvarboende. I den definieras begreppen tillgänglighet och kvarboende på följande sätt:

 

Tillgänglighet Man ska utan hinder kunna röra sig i lägenheten, i fastigheten och i närmiljön och kunna använda rollator eller manuell rullstol (se artikel »).

Kvarboende Innebär att kunna bo kvar i grannskapet. Den del av bebyggelsen som har de bästa förutsättningarna tillgänglighetsanpassas så att kvarboende blir möjligt.

 

En sammanfattning av diskussionen med olika exempel finns i Att åldras i grannskapet – en kunskapsöversikt (Ylva Sandström 2005).

 
Flera av SABO:s medlemsföretag arbetar med äldres boende. Plusboende har lanserats av AB Mitthem i Sundsvall, AB Timråbo och AB Härnösandsbostäder. Lägenheter och hus besiktigas och öronmärks utifrån vissa enkla kriterier om tillgänglighet, trygghet och gemenskap. De anvisas till hyresgäster som anser sig ha behov av detta boende, utan åldersgräns.

 
Bokvämt
är en motsvarande idé som är ett resultat av Leva och Bo Bra i Borås, det så kallade LOBB-projektet. Där samverkar Borås stad, AB Bostäder, några privata fastighetsägare samt brukarorganisationerna.

 
Helsingborgs stad och Helsingborgshem har bedrivit utvecklingsarbete runt äldres boende i flera år. I 70-talsområdet Stattena har ett sjuvåningshus handikappanpassats. Lägenheterna erbjuds i första hand till äldre.

  I 60-talsområdet Dalhem har kök och badrum byggts om i ett 20-tal lägenheter. Det ingår i ett större projekt med upprustning av gemensamhetslokaler. Helsingborgshem utför även städning och annan service hos äldre och funktionshindrade på uppdrag av staden.

 
I nätverket Utveckla äldres boende i Stockholm ingår Stockholms stads äldreberedning, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) samt SABO.

 
Seniorsamordnare
finns hos AB Örebrobostäder och hos MKB Fastighets AB i Malmö. De arbetar utifrån principen hjälp-till-självhjälp och stöttar verksamhetsråd, resurspersoner och aktiviteter.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår