Drömmen om Gaysol lever

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Äldreboende, Organisation och lagstiftning


Förebilden finns redan i Holland. Även beslutet är fattat i kommunfullmäktige. Nu saknas bara pengar för att Stockholms homosexuella ska få eget äldrebeoende.

 

Det är en stor besvikelse att Stiftelsen Gaysol är vilande liksom idén med äldreboende för äldre homosexuella. Men anledningen är enkel; det finns inga pengar.

  Det säger Nisse Olofsson som länge har varit engagerad i Gaysol. Han beskriver tre olika förslag till hur ett sådant äldreboende skulle kunna se ut.

 
Grundtanken har han sett i verkligheten, i Amsterdam. Där ligger ett mindre hus i anknytning till ett större servicehus. Det lilla huset är ett boende för äldre bögar och äldre lesbiska kvinnor. Omsorg och sjukvård finns i det stora huset, där även en stor matsal finns.

 

Nisse Olofssons första förslag är att Gaysol blir ett mindre kollektiv med gemensamt kök och vardagsrum, till exempel i en stor bostadsrättslägenhet. Ett annat förslag har varit att köpa ett av alla nu nedlagda servicehus – men det saknas pengar. Det tredje förslaget är kanske det viktigaste, säger Nisse Olofsson.

  – Ett sjukhem, till exempel ett demensboende för homosexuella. Jag har hört från flera demenssjuka bögar att de blir riktigt dåligt bemötta av personalen när det har framkommit att de är homosexuella.

 
Det är också en av de största anledningarna till att Nisse Olofsson, hans make och deras vänner önskar ett speciellt boende.

  – En del tycker inte att man ska segregera, men det tycker vi i det här fallet. Det är bra om personalen själva är homosexuella. Åtminstone ska personalen ha en bra attityd till homosexuella. Men attityder tar lång tid att förändra, hörde jag nyligen professor Lars Tornstam från Uppsala säga.

 
Nisse Olofsson berättar att de har listor med namn på personer som är intresserade av att arbeta på ett Gaysol och liksom på dem som vill bo där.

 

För drygt sex år sedan tog Stockholms kommunfullmäktige ett enhälligt beslut om att arbeta för att få till ett boende för äldre homosexuella. Sedan dess har stiftelselagen ändrats, vilket innebär att den vilande stiftelsen Gaysol behöver 100 000 kronor för att bli aktiv igen.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår