Fältprov i norr utvecklar hemvård

Nyckelord: Sjukvård


I Norrbotten pågår ett samarbete mellan universitet, landsting och två kommuner sedan hösten 2005. Syftet är att utveckla en vision för bättre vård och omsorg i hemmet.

 

Idag pågår ett fältprov med 16 distriktsläkare, 3 distriktssköterskor, 37 sjuksköterskor på äldreboenden och 11 undersköterskor och vårdbiträden i hemtjänsten. Bland annat prövas en fältväska med utrustning för medicinsk diagnostik som distriktssköterskor och jourhavande sjuksköterskor har med sig vid besök hos patienter i eget boende eller på äldreboenden.

 

I fältprovet ingår mobil användning av journalsystem och diagnostiska data. Sjuksköterskor på äldreboenden kan få aktuell information om in – och utskrivning på sjukhus, provöversikter, epikris och aktuell medicinlista.

  I samarbetet deltar Luleå Tekniska Universitet, Norrbottens läns landsting samt Luleå och Bodens kommuner. Från universitetet deltar centrum för distansöverbryggande hälso- och sjukvård (CDH) och institutionen för hälsovetenskap.

  Sju leverantörer av informations- och kommunikationsteknologi samverkar under det gemensamma varumärket MedAssist.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår