IT-försök kräver bättre samverkan

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Äldreboende, Hjälpmedel och tillgänglighet


För att avancerad hembaserad teknik för vård och omsorg ska fungera krävs samarbete mellan vårdgivare och fastighetsägare. Det konstateras i en kommande rapport från Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Det är forskaren Stellan Lundberg som i en rapport med arbetsnamnet IT i hemmet för vård och omsorg presenterar försök kring ny teknik. Avsikten med dessa är att äldre ska få hjälp av teknik i den egna bostaden och att äldreomsorgen ska underlättas. Renodlat medicinska projekt tas inte upp.

 
Många försök pågår i landet och det finns flera nätverk, främst regionala. Ändå är samverkan mellan projekten och nätverken liten. Han anser att effekten skulle bli mycket större om de hade gemensamma kravspecifikationer och utnyttjade den kunskap om problemen som redan finns.

  Det saknas också former för samarbete mellan fastighetsägare och vård och omsorg. Vårdgivarna tar inte in bostadens omvärld och fastighetsförvaltningen utvecklas utan tanke på behoven inom äldreomsorgen.

 

Fastighetsbranschen har lång erfarenhet av att göra upphandlingar och av att ställa tydliga krav på leverantörer. Det är viktigt att ta vara på den kunskapen anser Stellan Lundberg. Han tar exemplen lås och telefon. Flera projekt arbetar med elektroniska lås för att underlätta för hemtjänstpersonalens hantering av nycklar. Men det hjälper inte att sätta in ett elektroniskt lås på den äldres dörr om porten måste öppnas med vanlig nyckel!

 
Här behövs medverkan av fastighetsägaren som kan börja med att sätta elektroniska lås på de lägenheter som vården behöver komma in i och se till att de är synkroniserade med portlåsen. Fastighetsägaren kan erbjuda detta som en tjänst och få betalt för installationen eftersom vårdgivaren då tjänar på att slippa ansvar för underhåll och skötsel.

 

Telefon är ett annat exempel. Traditionellt har Telia levererat analog telefoni genom koppartråd till nybyggda fastigheter. Alla trygghetstelefoner som finns på marknaden är byggda för kommunikation på analoga system.

  Men idag levererar ingen telekom-operatör koppartråd till ett nybyggt flerbostadshus utan bara digital telefoni, så kallad IP-telefoni (InternetProtokoll) som går via TV-uttag eller bredbandsanslutning. Det finns till och med exempel på att nybyggda äldreboenden fått digital telefoni till fastigheten trots att trygghetstelefonerna då inte fungerar!

 
Många äldre som har en trygghetstelefon i sin bostad har tackat ja till IP-telefoni, som är mycket billigare, utan att veta att deras trygghetstelefoner då inte fungerar längre. När larmet skickas är det ingen som hör!

  – Den tekniska utvecklingen går så fort att den tappar bort fundamentala behov hos stora delar av befolkningen. Det finns ett tydligt behov av övergripande krav och regelverk för att övergången till den nya kommunikationstekniken ska ske i en takt som gör att samhällsbehoven hinner med.

  – Det är uppenbart att marknaden inte löser detta av sig själv, sammanfattar Stefan Lundberg som arbetar på Centrum för teknik i vården vid KTH Syd i Huddinge.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår