Projekt ska öka självständighet

Nyckelord: Hjälpmedel och tillgänglighet, Äldreboende, Minne och kognition


Hemma med IT är ett treårigt projekt hos Hjälpmedelsinstitutet och Handikappförbundens samarbetsorgan. Avsikten är att öka självständigheten för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

 

Projektet startade våren 2004 och ska göra det möjligt för personer med till exempel begynnande demens att bo kvar hemma så länge som möjligt. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning samt Hudiksvalls och Tierps kommuner deltar tillsammans med Svenska Bostäder, Hudiksvallsbostäder och Tierpsbyggen.

 
Trettio boende får lägenheterna utrustade med tekniska hjälpmedel för sina specifika behov. På så sätt ser man vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Projektet vill öka kunskapen hos brukare, anhöriga, personal, bostadsbolag och byggföretag.

 
SmartLab är en annan av Hjälpmedelsinstitutets idéer. En lägenhet visar hur en rad olika installationer fungerar i praktiken. Lägenheten kan besökas hos institutet eller virtuellt på www.hi.se/smartlab.

  Smarta ting är en informationsportal som nås via Hjälpmedelsinstitutets webbplats www.hi.se/smartating. Den innehåller tips om enkla hjälpmedel som kan vara bra i vardagen för personlig vård, i hushållet eller som stöd för minnet.

 
Hjälpmedelinstitutet har nyligen utsetts till koordinator för MonAMI, ett stort EU-projekt med 14 organisationer – universitet och industrier – från sju länder. Nya elektroniska tjänster för äldre och personer med funktionshinder ska testas i stor skala.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår