Tryggare med bostadsanpassning

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Organisation och lagstiftning, Äldreboende, Hjälpmedel och tillgänglighet


Under 2005 beviljade kommunerna 64 700 bidrag för bostadsanpassning. Kostnaden var 857 miljoner, en ökning med 22 miljoner från året innan.

 

Enligt BAB – lagen om bostadsanpassningsbidrag – ska bidragen ges för anpassning av bostadens fasta funktioner om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Vanliga åtgärder är dusch istället för badkar, borttagande av trösklar, dörrautomatik, ramper och spisvakter.

 
För att få bidrag krävs intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig person. Den som äger sin bostad, är bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst kan söka. För anpassning av hyres- eller bostadsrättslägenheter krävs alltid fastighetsägarens godkännande.

 
Stockholm och Göteborg har egna bostadsanpassningsbyråer. I mindre kommuner handläggs bidraget av till exempel social- eller fastighetsnämnden. 
Beslut om BAB kan överklagas till länsrätten. Boverket är tillsynsmyndighet. Dit kan man vända sig för att klaga på bemötande och handläggningstid till exempel.

 
FoU i Väst/GR har studerat bostadsanpassningar i Göteborg i ett projekt med slutrapporten Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Ålderspensionärerna var den stora gruppen sökande. Framför allt var det ensamstående kvinnor med fler medicinska diagnoser, sämre upplevd hälsa och fler funktionsnedsättningar än genomsnittspersonen i samma åldersgrupp.

 
Flertalet bodde i hyreslägenhet och hade bott där länge. Bara ett fåtal kunde tänka sig att flytta till särskilt boende som alternativ till anpassningen. Vanligen hade de fått information från vårdcentralen eller sjukhuset.

  – Många är nöjda och upplever ökad trygghet, säkerhet och självständighet. Men det är ett problem att informationen om möjligheten att få sin bostad anpassad inte når ut tillräckligt. Följden kan bli att äldre förlorar förmågor som behövs i vardagen, påpekar Lisbeth Lindahl och Rebecka Arman, författare till rapporten.

  De är också kritiska till att kraven på tillgänglighet får stå tillbaka vid dagens nybyggnationer.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår