Äldre hemlösa hittar hem

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Omvårdnad, Sjukvård, Äldreboende, Hemtjänst och social verksamhet


Den gamla sjukhusparken håller på att skifta till höstfärger. Här, strax söder om Stockholms innerstad, ligger Gamlebo – ett äldreboende för före detta hemlösa.

 

Vid Gamlebo erbjuds omsorg och medicinsk omvårdnad för äldre kvinnor och män med missbruksproblem.

  – Vi riktar oss till äldre personer som är kroppsligt medfarna efter många års hemlöshet och missbruk. Det är personer som ofta fått allvarliga psykosociala funktionsnedsättningar och som inte passar in i den traditionella äldreomsorgen.

  Det säger Gamlebos chef Siv Bringetun och sjuksköterska Anneli Gustafson. Siv Bringetun har lång erfarenhet av äldreomsorg utbildad som ålderdomshemsföreståndarinna och Anneli Gustafson är en av tre anställda sjuksköterskor.

 
I personalen ingår också undersköterskor, mentalskötare, behandlingsassistenter. Alla med lång erfarenhet från missbruksvård. De har också tillgång till konsultläkare inom psykiatri och kroppssjukvård.

 

På Gamlebo är pågående missbruk inte något hinder. Omvårdnaden är upplagd så att personalen också ger stöd och hjälp vid missbruksperioderna.

  – Ofta får vi frågan om det inte är väldigt bråkigt här, men det är det inte, säger Siv Bringetun. Många gånger säger de som bor här till den som blir för stökig. Men ofta hinner personen själv gå undan och in till sig.

  – Visst uppstår svårhanterliga situationer, säger Anneli Gustafson. Men det är inget vi kan planera för i förväg. Det får vi ta itu med det när det händer.

 
Personalen har dagliga möten där de följer upp varje person som bor här. All personal har handledning av psykoterapeuter var 14:e dag. Verksamheten har funnits i fem år. Här får man plats efter sedvanligt biståndsbeslut. 
Gamlebo har plats för 29 personer. För närvarande bor sex kvinnor här. Männen är betydligt fler.

  – Det är vanligt att kvinnor med missbruk blir utnyttjade och far extra illa, men de som bor här nu är tuffa och kan gubbarna. Många har känt varandra sedan tidigare, säger Anneli Gustafson.

  – De människor som bor här har gått igenom det mesta! Många har börjat sin resa redan på barnhem med svåra sociala problem. Men många har också haft familj och arbete. Alla har varit hemlösa under långa perioder och många gånger är det här deras första riktiga hem.

 
För att få bo på gamlebo ska man vara 65 år, men det finns undantag. Medelåldern som är på 72,3 år är lägre än på andra äldreboenden. 
De har eget kontrakt för sin etta med sovalkov. Avgiften är cirka 7000 kr i månaden för hyra, kost och omvårdnad.

  – Det är helpension och på det viset vet vi att de får mat i sig. Alla kommer och går som de själva vill, men ska i möjligaste mån hålla mattiderna.

  – Men visst kan maten sparas om han eller hon måste göra något annat, säger Anneli Gustafson. Våra boende har allmänt svårt att hålla regler och mål som sätts upp, allt förändringsarbete mot ett ”vanligt liv” måste ske långsiktigt.

 

På ett vanligt äldreboende städar personalen lägenheterna på bestämda dagar.

  – Här får vi tillsynsstäda ofta och arbeta med mer motivationsarbete, speciellt vad gäller hygien och matvanor.

  – Man får kämpa för att få dessa människors förtroende. De är vana att bli misstrodda och körda på porten.

 
När Anneli Gustafson och Siv Bringetun pratar om missbruk är det alkoholmissbruk de menar.

– Blandmissbruk förekommer inte längre på Gamlebo. Det blev för stökigt och resurserna räcker inte till för att hjälpa och hantera personer som är narkotikamissbrukare.

 

Många av Gamlebos hyresgäster är svårt sjuka. De flesta har någon form av psykisk ohälsa vilket har gjort att de inte har fungerat någonstans. Ofta har de ”självmedicinerat” alkohol istället för att sköta sin medicin. Personalen hjälper dem att hantera läkemedlen.

  – Åldrandets vanliga sjukdomar blir mer komplicerade tillsammans med missbruket, och då behövs också en annan typ av kunskap, säger Anneli Gustafson.

 
En person med diabetes, som har druckit alkohol, måste ha extra tillsyn. Det pågående missbruket försvårar behandlingen även för flertalet sjukdomar, så det gäller för personalen att vara lyhörd för vad som är vad.

  – Det finns dock ingen funktionsnedsättning som hindrar dem att ta sig ut på stan och skaffa sprit, säger Anneli Gustafson. Missbruket och beroendet tar över.

  – De är 65+ och man kan inte göra om dem. Det går inte att lära gamla hundar sitta. De flesta som dricker här har aldrig druckit för att det är gott.

 

Det är inte ofta någon behöver flytta härifrån, omsorgen och vården är upplagd så att man ska kunna bo kvar här till dess man dör. Men ibland är det nödvändigt att flytta, som när någon håller på att supa ihjäl sig.

  – Vi kan inte titta på hur någon dricker utan stopp, säger Siv Bringetun. De måste få komma till ett nyktert ställe. Det gäller även personer som utvecklat demens, de mår inte bra av att bo i denna miljö.


 
– Men det finns också de som blivit nyktra här och vi erbjuder även sådan vård. De personer som under en längre tid har klarat sig att vara nyktra bör dock inte flytta hit. Då är det lätt att de börjar dricka igen.

  – Även om alla är svårt sjuka här – annars skulle de inte få komma hit – tar de livet enklare än vad många andra gör, säger Anneli Gustafson. De har egentligen aldrig haft det så bra som de har det nu.

  – Det är fantastiska personligheter som bor här på Gamlebo. Vi i personalen får mycket tillbaka och har många goa skratt gemensamt med dem som bor här.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:42 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår