LEDARE: Handikapp finns bara i golf

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Hjälpmedel och tillgänglighet, Hälsa – ohälsa, Hemtjänst och social verksamhet


Handikapp existerar inte, annat än i golf! Det konstaterar nyligen Socialstyrelsen och sedan länge funktionshinderombudsmannen (FO) i Stockholms stad.


Själv lärde jag mig detta av en ung släkting. Han berättade hur arg han hade blivit när någon ville berömma honom för att han klarade sig så bra – trots att han var så handikappad. Jag är inte handikappad och har aldrig sett mig som sådan, sa han, jag är funktionshindrad.
 
När jag satt där vid köksbordet och pratade med honom, var han förstås som vilken ung man som helst. Kanske bara något mer intensiv i hela sin närvaro – men det kan vara en efterkonstruktion i mitt minne. Han pratade varmt om sitt musikintresse och jag fick en cd som han hade spelat in med sina egna mycket nakna sånger. Han berättade om sitt aktiva engagemang i föreningen för unga rörelsehindrade.
 
Jag lyssnade på denne unge man, såg hans entusiasm, och tänkte inte på att han satt där med hjälp av stöttning i sin rullstol. Och det märktes att han inte tänkte på sig själv som en person som var totalberoende av hjälp. Trots att hans personliga assistent hela tiden fanns i närheten.
 
Han hade en progressiv ärftlig diagnos som innebar att alla hans muskler förtvinade. Han levde på övertid, som han själv sa, och dog bara knappt 27 år gammal. Han lärde mig mycket. Han visade ofta på exempel på hur lätt det är att tänka i ”vi” och ”dom där andra”. Hur lätt det är att bli lite beskyddande och tycka synd om på ett sätt som vem som helst kan bli galen på att utsättas för! Oavsett om man är ung eller gammal.
  Hur viktigt är det inte att se personen och inte den ”rörelsehindrade” eller ”utvecklingsstörde”.

 

En ljuvlig historia är om kvinnan som arbetade sedan många år på ett kontor. Hon hade en utvecklingsstörning, skötte sitt jobb minutiöst och kom alltid i tid. Hon var uppskattad och älskade sitt arbete.
 
Så en dag kom hon lite för sent, var stressad och upprörd. Arbetet gick inte heller lika lätt längre. Hennes beteende ändrades mer och mer, och en dag kom hon inte alls. Hon var på väg in i en demenssjukdom och hon hittade inte längre till arbetet – hon som hade åkt kommunalt i hela sitt vuxna liv.
 
Den övriga personalen på kontoret som visste att arbetet var allt för kvinnan, bestämde att någon skulle hämta och följa kvinnan till och från arbetet. På det viset kunde hon så länge som möjligt fortsätta att leva som hon var van.
 
Att åldras med funktionsnedsättning. Vad kan det innebära? Det var inget som min unge släkting fick vara med om i likhet med många andra med svåra funktionsnedsättningar. Kroppen tar slut i förtid, själva funktionsnedsättningen komplicerar när andra sjukdomar tillstöter. Trots det är det många många som lever länge idag och åldras, tack vare bättre kunskap, rätt stöd, omsorg och vård.
 
För att kunna fortsätta leva ett så gott liv som möjligt krävs att flera olika organisationer och administrationer lär av varandra (läs: samarbetar). I grunden handlar det om att förändra synsättet. Att se människan och inte diagnosen. Oavsett om det är en person med livslångt funktionshinder eller en begynnande demens.

Här har kunskap en viktig del – och att man får möjligheten att kunna använda sig av den. Äldre i Centrum ska med intresse följa starten av det nya Nationella Kompetenscentret för demensfrågor. Efter ett antal intressanta sökanden beslutade Socialstyrelsen att Stiftelsen Äldrecentrum tillsammans med Stiftelsen Silviahemmet ska ansvara för detta kompetenscentrum. Man har redan börjat planera verksamheten som officiellt startar i början på nästa år.
 
Det andra centret, Nationellt Kompetenscentrum för anhörigfrågor, gick till Fokus i Kalmar. Redaktionen hoppas på ett nära samarbete mellan dessa två centra, eftersom frågorna i praktiken har mycket med varandra att göra. Vi önskar dem både varmt lycka till! 
 

Till er alla – från oss alla; En Riktigt Varm och God Jul! Samt ett Gott nytt år.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:42 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår