FAKTA | LCP

Liverpool Care Pathway (LCP) kan beskrivas som en standardvårdplan för patienter under livets allra sista tid. LCP har utarbetats i England inom hospicevården med syftet att sprida kunskap från den palliativa vården till akutsjukvården. För att kunna möjliggöra ett värdigt döende är det viktigt vid all vård av svårt sjuka patienter att kunna känna igen och identifiera när den sjuke kommer in i slutfasen och bara har några dagar till någon vecka kvar att leva.

Etiken kring att avsluta behandling och intentionen att symtomlindra ska klart framgå hos såväl patient och närstående som i personalgruppen och finnas dokumenterad i patientjournalen. Ett av det mest effektiva sätten att höja vårdkvalitén är att använda kunskapsbaserade och individualiserade standardvårdplaner med tydliga mål och riktlinjer. Med stöd av LCP kan vården uppnå en kunskapsbaserad standard i form av 18 tydliga mål som är viktiga för patienter som bedöms vara döende och i livets slutfas.

Dokumentationen i LCP ger möjlighet att analysera i vilken grad målen uppnåtts och sammanställa rapporter för enskilda patienter eller för patientgrupper. Detta ger unika möjligheter till kvalitetsuppföljning och utveckling av vården av döende. Alla enheter där döende vårdas kan an­vända LCP, det vill säga palliativa enheter/hospice, kliniker och enheter på akutsjukhus, särskilda boenden/sjukhem och hemsjukvård.

www.lcp.nu

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 december 2009 - 12:26 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår