Nytt vård- och omsorgsprogram 2011

Ethel Lanesjö
Nyckelord: Utbildning

 

Höstterminen 2011 startar det nya vård- och omsorgsprogrammet som ingår i gymnasie­reformen gy 2011. Det är ett treårigt yrkesprogram på 2 500 poäng. Minst 15 veckors arbetsplats­förlagt lärande (APL) ingår i de olika kurserna.

Gemensamt för alla gymnasieskolans yrkesprogram är 600 poäng. Karaktärsämnena – yrkesämnena – på tillsammans 1100 poäng är gemensamma för hela vård- och omsorgsprogrammet. Ulla Lindqvist, Skolverket, är ansvarigt undervisningsråd för programmet. Hon förklarar att branschen velat ha en bred utbildning utan några nationella inriktningar. Målet är att eleverna ska vara anställningsbara direkt efter gymnasieskolan. Ulla Lindqvist:

– Alla som väljer vård och omsorgsprogrammet får en kärnkompetens oavsett vilket område de kommer att arbeta med. Där har vi lyft fram psykiatri och psykologi samt en ytterligare kurs i svenska. Språket är så viktigt för kommunikationen. Förhoppningen är att mycket av den tiden ska användas för att läsa litteratur.

Därtill kommer en fördjupningsdel på 500 poäng med ett 30-tal kurser att välja mellan. Den enskilda eleven kan inte välja fritt. Det är huvudmannen som bestämmer vilka av dessa kurser som ska finnas och som kan sätta samman kurser till olika paket, till exempel för psykiatri, sjukvård eller äldreomsorg.

Kurser i it och i entreprenörskap finns med i fördjupningsdelen. Därtill kommer ett gymnasiearbete på 100 poäng.
Ulla Lindqvist framhåller att undervisningen i vård och omsorg ska utgå från hälsa, det friska och normala åldrandet. Förhållningssättet till vård­tagare och kolleger poängteras också.

– Vården och omsorgen går ju i varandra. I till exempel hemtjänsten behövs både social omsorg och sjukvård. Det ingår i många kurser, både integrerat och som separata delar, säger hon.

Allmän behörighet till högskolestudier kan eleverna på vård- och omsorgsprogrammet få genom att läsa en extra 100-poängskurs i engelska, som då går ut över något annat i fördjupningsdelen. Det kommer också att finnas en lärlingsutbildning som ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 november 2010 - 16:10 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår