Stockholm vill skapa hälsovetenskaplig utbildning

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Organisation och lagstiftning, Utbildning

 

Britta Wikman är projektledare för Vård- och omsorgscollege i Stockholms län och stad. Hon har utbildning i både vård och samhällsvetenskap och har varit lärare och skolledare.

Stockholm har spetsat målen för vård- och omsorgscollege. Vi lyfter fram ett aktivt värdegrundsarbete, etiska aspekter är otroligt viktiga i vårdutbildningen, säger Britta Wikman. Internationell samverkan kring hälsa, möjligheter till praktik utomlands, entreprenörstänkande och anknytning till forskning är andra delar. Vi vill skapa en hälsovetenskaplig utbildning.

Kungsholmens gymnasium samarbetar med Sophiahemmet Högskola i regionens första lokala vård- och omsorgscollege. Det har en lokal styrgrupp med representanter från arbetsliv, utbildningsanordnare, studerande och lärare. Arbetsgivarnas företrädare är i majoritet och har ordförandeposten. Den konstruktionen är densamma över hela landet. Britta Wikman:

– Styrgruppen är en stödfunktion till rektorn och lärarlaget på gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Målsättningen med samverkan är att säkra kvaliteten på vårdutbildningen. Arbetsliv och forskning är i dialog med skolan kring pedagogiska frågor. Den här modellen borde vara förebild för andra gymnasieprogram. Nu blir det samverkan på riktigt och inte bara då och då.

Utbildningen kommer att moderniseras. Lärare, elever och handledare får virtuella mötesplatser där de kan chatta, skicka e-post och hämta dokument. Alla elever får en egen bärbar dator. Under praktikperioder kan eleverna kommunicera med sina lärare i skolan. Tanken är att de ska vara uppkopplade tillsammans en bestämd tid i veckan.

Detta är inte provat förut men Britta Wikman är full av entusiasm. På vård- och omsorgscollege i Stockholm ska utvecklingsarbete lyfta fram ett vetenskapligt arbetssätt med nyfikenhet och källkritisk hållning.

Hon anser också att vård- och omsorgscollege kommer att ha betydelse för status och maktförhållanden:

– Vård och omsorg har låg status i samhället och det är samma maktstrukturer i skolan. Yrkesutbildning sker ofta i källare eller i paviljonger till skillnad från till exempel det naturvetenskapliga programmet. Det anses finare med ett teoretiskt program. Det här är ett skolledaransvar. Hur spelar de med i maktstrukturen?

Hon har också låtit göra en enkät på Kungsholmens gymnasium. Den visade att eleverna var stolta och mycket nöjda med utbildningen på Sophiahemmet Högskola, men de saknade koppling mellan undervisningen i karaktärsämnena där och i kärnämnena på Kungsholmens gymnasium. Därför är det ett mål att stärka samverkan mellan dessa båda skolor.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 november 2010 - 15:53 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår