Värmland först med vård- och omsorgscollage

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Organisation och lagstiftning, Utbildning

 

Värmland var först i landet med att få certifiering som regionalt vård- och omsorgscollege. Här finns nu också lokala vård- och omsorgscollege i Arvika, Hagfors, Munkfors, Karlstad-Hammarö, Kristinehamn, Säffle och Torsby-Sunne. Filipstad är på gång.

Ellinor Axelsson är regional samordnare:

– Det väger tyngre med formaliserad samverkan. Samarbetet har fördjupats. Nu lyfts frågor i forum med företrädare för både utbildning, verksamheter och fackliga organisationer. Det är mycket positivt. Arbetslivet kommer in på ett naturligt sätt.

Inget är färdigt, men det finns en förståelse för varandras verksamheter och en insikt och en vilja att samverka. Hon anser att regionen har bra APU-platser (arbetsplatsförlagd utbildning) och bra handledning. Det finns en handledarutbildning i två nivåer för handledare på gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Tre dagar är den lägsta nivån. Även en kurs i handledning på 100 poäng finns. En högskolekurs på 7,5 poäng diskuteras med universitetet i Karlstad.

Inom VO-College Värmland används samma modell för validering av kunskaper hos dem som arbetat länge utan formell omvårdnadsutbildning och de som kommer från andra yrken eller andra länder. Modellen har tagits fram av konsultföretaget Meritea ab i Göteborg. Ett 30-tal valideringspedagoger som kan utvärdera kompetens har utbildats bland vårdlärarna. Under 2009 validerades 191 personer.

VO-College Värmland håller också på att ta fram en gemensam modell för arbetsplatsförlagd kompetensutveckling för anställd personal. Säffle kommun skapade redan under Kompetensstegen en modell för det som gett inspiration. Den nya modellen har prövats bland annat på äldreboenden i Karlstad och Torsby samt inom lss-verksamhet i Hammarö kommun och inom socialpsykiatrin i Säffle.

I Säffle får eleverna på omvårdnadsprogrammet tillbringa en dag i veckan på äldreboenden och delta i arbetet tillsammans med personalen, utöver apu-perioden.

Lärare på omvårdnadsprogrammet har deltagit i idéseminarier där de kan utbyta erfarenheter och berätta om sina idéer för projekt och aktiviteter.
Flera regionalt sammansatta arbetsgrupper har startat för att ge kött på benen åt honnörsorden för vård- och omsorgscollege. Anställningsbarhet är ett sådant begrepp. Vad krävs utöver formell kompetens?

Vad är en attraktiv arbetsplats och hur ska man mäta kvalitet? Det diskuteras av andra arbetsgrupper. Alla lokala vård- och omsorgscollege i Värmland kommer under hösten att arbeta med ett tema om samordning av apu och lia (Lärande i arbetslivet).

Enligt reglerna för vård- och omsorgscollege ska en representant för arbetsgivarna vara ordförande i styrgruppen. Hur går det?

– Allt bättre, säger Ellinor Axelsson. Arbetsgivarna har ju inte mandat att ändra på utbildningen, men de kan se till att rätt saker tas upp. En fråga som lyfts fram är dokumentation. Det är viktigt att eleverna förbereds och kan uttrycka sig på ett värderingsfritt sätt. Medvetenheten om det har ökat.

Rent praktiskt utgår man från förutsättningarna på olika utbildningsorter. På vissa ställen får eleverna gå till kommunens utbildningslokal och på andra till de lokaler i skolan som har rätt utrustning.

Information och marknadsföring står ständigt på dagordningen för styrgrupperna i vård- och omsorgscollege framhåller hon. De tre parterna – utbildare, arbetsgivare och fack – medverkar gemensamt på mässor, i media och på andra sätt. Intresset i Värmland är stort för vuxenutbildningen. Det är svårare att öka intresset bland ungdomar anser hon:

– Det är sjunkande storlek på åldersgrupperna och många möjliga val för eleverna. Jag bedömer att det blir ungefär samma andel sökande som tidigare i förhållande till elevunderlaget.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 november 2010 - 15:57 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår