Välkommen hem! Foto: Jonas Nilsson.

Framtidens omsorgsboende inspirerar i dag

Av Jonas Nilsson, journalist
Nyckelord: Hjälpmedel och tillgänglighet, Äldreboende


På Södermalm i Stockholm driver Hjälpmedelsinstitutet tillsammans med det kommunala omsorgsbostadsföretaget Micasa en nationell inspirationsmiljö med bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Kring ett gemensamt trapphus, lite undanskymt beläget i nittiotals-bebyggelsen väster om Södra stationsområdet i Stockholm, ligger den nationella inspirationsmiljöns tre visningslägenheter. Den första är en ”vanlig” lägenhet, som anpassats för en person med kognitiv funktionsnedsättning, till exempel någon med stroke eller begynnande demens. Man tänker sig att personen får hjälp med ekonomi eller städning men i stor utsträckning bor och klarar sig själv. En intilliggande vård- och omsorgslägenhet – med tänkt tillgång till personal och en matsal som man går och äter i – skiljer sig egentligen inte så mycket utseendemässigt. Men om man tittar närmare saknas ordenligt kök, medan det däremot finns en taklift och fler ergonomiska anpassningar i bland annat badrummet. Inspirationsmiljöns tredje del är en visningslokal ”för teknisk utveckling i framkant”, med möjlighet till specialvisningar och att genomföra utbildningar. Lägenheterna är mest fokuserade på kognitiva hjälpmedel, men innehåller också produkter som hjälper fysiska funktionsnedsättningar.
– Det är inom kognitionsområdet som man behöver utveckla och sprida kunskapen, säger Elisabeth Lagerkrans som visar runt i lägenheterna. Hon är arbetsterapeut och har tidigare arbetat mycket med bostadsanpassningar och utprovning av hjälpmedel.

I vård- och omsorgslägenheten finns ett särskilt, mjukt fallskyddsgolv – från början utvecklat för Nasas astronauter. I den mer standardbetonade lägenhetens sovrum ligger en heltäckningsmatta för att bidra till ljuddämpningen. Särskild omsorg har lagts vid ljusdesignen, vilken har gjorts tillsammans med forskare på Kungliga tekniska högskolan, KTH.
– Det ska vara rätt ljuskällor på rätt ställen, som inte ger reflexer eller bländar, säger Elisabeth Lagerkrans. Allt ljus och ljud kan styras med hjälp av en modern läsplatta, som kan anpassas från att ge grundläggande trygghetsfunktioner till avancerad nivå med rika möjligheter till individuell styrning. Ett nyckelbegrepp är ordning och reda för att underlätta att hitta och komma ihåg var saker finns. Det kan till exempel göras med märkning eller bilder över var saker har sin plats. Lägenheterna är också utformade för att ge bra arbetsmiljö om det behövs personal i bostaden.

Den nationella inspirationsmiljön invigdes i slutet av 2012 och visningar har gjorts sedan januari 2013. Det är främst beslutsfattare på olika nivåer, personal som arbetar med hjälpmedel eller tillgänglighet och boenden som kommer, men även en del studenter – i allt från arbetsterapi till magisterprogram på Karolinska institutet. Både vår och höst 2013 planeras öppet hus för allmänheten.
– Vi har också en del utländska besök, politiker och forskare bland annat, säger Elisabeth Lagerkrans.
Många av produkterna har tagits in från projekt som Hjälpmedelsinstitutet stått bakom och där man sett att de fungerat – åtminstone för några brukare. Andra saker har köpts in för att framstå som spännande att visa.
– Många produkter är bra för några men inte för alla. Det är individuellt vilka behov, förmågor och intressen man har och skiljer sig åt när det gäller vilka produkter och teknikstöd som passar olika individer. Elisabeth Lagerkrans understryker namnet inspirationsmiljö. – Vi försöker få besökarna att tänka i andra banor utan att tala om att det ena är rätt och det andra fel. Vi vill att man går hem och tänker nytt, men kanske tar med sig lite inspiration härifrån, säger hon.

Anpassning av en lägenhet kan göras väldigt individuell. Men mer avancerade it-applikationer där man får påminnelser om medicinering eller styr ljuset är det oklart vem som ska betala och ansvara för. Lösningar för framtidens boende finns. Frågan är om notan ska hamna hos stat, landsting, kommun – eller den boende själv. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 maj 2013 - 11:22 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 2/2013 • Hem – ljuva hem »

 

Vård-och omsorgsboende med hygglig hemkänsla.

Vård- och omsorgsboende med hygglig hemkänsla. Foto: Jonas Nilsson.
 

Guiden Elisabeth Lagerkrans visar ett så kallat kedjetäcke, som har börjat användas de senaste åren. Insydda kedjor ger tyngd åt täcket och förmedlar en känsla av omfamning, som kan ge avslappning och förstärkt upplevelse av kroppens gränser för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Finns även i variant med insydda små bollar.

Guiden Elisabeth Lagerkrans visar ett så kallat kedjetäcke, där insydda kedjor ger tyngd åt täcket och förmedlar en känsla av omfamning. Foto: Jonas Nilsson.
  

Höj- och sänkbar toalett. Rören för el som löper längs väggen fungerar också som balansstöd.

Höj- och sänkbar toalett. Rören för el som löper längs väggen fungerar också som balansstöd. Foto: Jonas Nilsson.

Loading   Sökning pågår