INSÄNT: "Jag är inte rädd för demens – bara för fel bemötande och behandling!"

Av Jarek Raubo, Silviasyster Kampementet/Attendo
Nyckelord: Demens


Det är väl känt
att om jag drabbas av demenssjukdom begränsas många funktioner, bland andra min initiativförmåga och autonomi. Med andra ord kommer någon annan, vanligen min närstående och så småningom ofta vårdpersonal, ansvara för struktur och innehåll i tillvaron. Den nedskrivna livsberättelsen är förhoppningsvis så pass heltäckande att kontaktmannen på boendet får kännedom om vem jag var och hur jag kan tänkas vilja ha det.
Förutom stödet från livsberättelsen ska kontaktmannen vara engagerad och lyhörd och förstå vad som stimulerar och engagerar mig. Det är idealiskt om min kontaktman blir min goda vän men med bevarad professionalism. Relationen är mer krävande än vanlig vänskap. Det här är ju en vänskap vi båda blivit tilldelade och inte valt själva.
Kontaktmannen med makt över mej måste känna både ansvar och ödmjukhet inför uppgiften. Han eller hon måste inte dela mina värderingar men respektera att vi inte tycker lika i allt. Ofta är vi från olika delar av samhället och är olika i ålder, kön, religion, sexuell läggning och intressen. Så är det mellan alla människor. Kontaktmannaskapet ska ses som en möjlighet och utmaning att vidga ett universum.

Jag kommer vilja ha någon som vill lära känna mej och som finns med mej trots våra olikheter. Jag vill att min nya ”vän” ska tala till mej och inte över mitt huvud, skratta med mej, och inte åt mej.
Låt mej få vara en människa med egen identitet, inte bli ett nummer, en diagnos, en vårdtyngdsnivå 1, 2 eller 3, eller ett symtom som förs in i ett BPSD-register och medicineras!
Är jag besvärlig och utåtagerande betyder det att jag är frustrerad och inte finner vägen till rätt kommunikation. Visst kan det vara så ibland, men bara ibland, att ångestlindringen behövs i tablettform! Men det finns annat än piller för att få mej på rätt spår. Förstahandsvalet måste alltid vara bemötandet, vänskapen och intresset. Det personalen lär sig under handledning och utbildning.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 maj 2013 - 11:22 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår