De äldre blir fler – och äldre

av Jonas Nilsson, journalist


Sveriges befolkning växer. Andelen i åldersgrupperna över 65 år har proportionellt blivit allt större. Kontinuerligt ökad livslängd gör också att de allra äldsta prognosticeras bli fler både i absoluta tal och som andel av hela befolkningen.
 

Vid årsskiftet 2012/2013 räknades befolkningen i Sverige till strax över 9,5 miljoner människor. Redan år 2017 beräknas folkmängden passera tio miljoner – tretton år efter att niomiljonergränsen passerades 2004. Ökningen beror bland annat på att vi lever allt längre, vilket förstås medför ett större antal äldre personer i befolkningen. 

På fyrtio år har antalet personer över 65 år ökat med 57 procent, från 1,17 miljoner 1972 till 1,83 miljoner 2012 – detta samtidigt som den totala folkmängden bara ökat med 17 procent (fig. 1). Fig. 2 visar utvecklingen för grupperna över 95 år i större detalj.

 

Fig. 1

 Fig 1: Procentuell folkökning i åldersgruppen 65–95+ år jämfört med hela befolkningens ökning 1972–2012. 

  

Fig. 2

Fig 2: Befolkningsutveckling i åldersgrupperna 95–99 och 100+ år, kvinnor och män 1972–2012.

 

Aktuell statistik från Socialstyrelsen visar att tre av fyra dödsfall 2012 inträffade efter 75 års ålder. Den vanligaste dödsorsaken var hjärt- och kärlsjukdomar, men dödstalen i dessa sjukdomar minskar enligt Socialstyrelsens statistik tydligt de senaste decennierna. Däremot har antalet dödsfall i demenssjukdomar fyrdubblats både för kvinnor och för män de senaste 25 åren. Åtminstone en del av förklaringen är att vi lever längre. 

Ser man framåt i tiden visar prognoser från Statistiska centralbyrån, SCB, att fler dödsfall kommer att ske högre upp i åldrarna. För 50 år sedan dog var tionde person i en ålder över 90 år, idag gäller det var fjärde person. År 2060 beräknar SCB att mer än hälften av dödsfallen kommer att ske i åldrarna över 90 år. Fig. 3 sammanfattar den prognosticerade befolkningsutvecklingen fram till år 2060. I dag finns det nästan en halv miljon personer som är äldre än 80 år i Sverige. Om 20 år kommer de enligt scb:s prognoser att vara över 800 000 och i slutet av 2040-talet över 1 miljon. Då beräknas närmare en av tio i befolkningen vara 80 år eller äldre – dubbelt så många som i dag. 

 

Fig. 3

Fig 3: Prognos över befolkningsutvecklingen 2013–2060 för grupperna 65–74, 75–84, 85–94 och 95+ år, i jämförelse med hela gruppen 65–95+ år.

 

Av dem som föds i dag kommer så många som två tredjedelar av flickorna och nästan sex av tio pojkar att finnas kvar i livet vid 90 års ålder. Då är vi framme vid år 2103. Allt fler kommer också uppnå 100 års ålder. Enligt SCB:s beräkningar blir 11 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna som föds i år minst 100 år. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 september 2013 - 11:59 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår