LEDARE: 100 nummer med äldreforskning!

Av Inger Raune, chefredaktör


Hundra nummer!
Det är mycket för en tidskrift som Äldre i Centrum med en utgivning med fyra nummer per år. 100 nummer med olika teman. Vissa har återkommit flera gånger men då alltid med nya vinklar och med nya resultat från forskningen. Äldreforskningen är en förhållandevis ung forskningsgren, där mycket har hunnit hända under de 100 nummer som Äldre i Centrum har bevakat forskningen. Det märks inte minst på kunskapen kring demens. När tidningen startade för 27 år sedan pratade vi fortfarande om personer med demenssjukdom som senila och att han eller hon gick i barndom. Astrid Norberg i Umeå, den första professorn i omvårdnad i Sverige, sa tidigt att det var nödvändigt och viktigt att i demensvården se personen bakom diagnosen. Personligheten finns kvar, sa hon för mer än 25 år sedan.

Den medicinska forskningen har gjort enorma framsteg under de här åren, framför allt när det gäller risk- och friskfaktorer för att drabbas av demenssjukdom. Än har man inte kommit fram till någon bot, men vad forskarna är tämligen överens om är att det som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan, till exempel motion. Dans är utmärkt sägs det. Du motionerar, tränar koordinationen och umgås socialt med andra.

När det gäller läkemedel för äldre har stora framsteg gjorts. Numera finns mycket kunskap om vilka mediciner man ska undvika att ge till den äldre personen och även vilka läkemedel som inte bör användas samtidigt. Sedan gäller det förstås att den kunskapen också tas tillvara ute i verksamheterna med kontinuerliga läkemedelsgenomgångar – inte bara på äldreboenden utan kanske framför allt i det ordinarie hemmet.

Andra stora delar av äldreforskningen rör äldres behov av vård och omsorg. Till exempel tillgången av plats på äldreboende, hemtjänst och effekter av hur insatserna organiseras. Här finns många studier gjorda som kan ge kunskap och vägledning till dem som ska fatta beslut om vård och omsorg. Tyvärr är det så att även forskningsresultat är konjunkturberoende, eller rättare sagt användningen av kunskapen är beroende av resurser – både pengar och personal. Till exempel studier som tydligt visar på rimligt antal anställda på ett äldreboende…

Ibland har vi på redaktionen känt att vissa frågor bara står och stampar på samma ställe; frågan om samverkan till exempel. Tänk att det ska vara så förtvivlat svårt att utgå från äldre personers behov istället för de egna reviren och den egna budgeten. En forskare beskriver ett omsorgspussel där den äldre personen i dag måste välja en pusselbit i taget istället för att kunna välja paket där allt redan ingår; hemtjänst, eventuell hemsjukvård inklusive läkare. Det skulle nog alla vinna på, framför allt den äldre själv och hans eller hennes anhöriga!

De nummer som fortast har tagit slut genom åren, är de som handlar om minnet. Kan vi göra något åt glömskan? Är det begynnande demens när vi börjar glömma eller kan det vara stress, eller har du alltid varit dålig på att komma ihåg namn? Forskningen kan ge vissa svar, som delvis påminner om de faktorer som nämnts ovan; aktivera dig! Fysiska, mentala och sociala aktiviteter hjälper att träna hjärnan – och minnesförmågan.

100 nummer och 27 år senare är det minst lika spännande att göra ett nytt tema. Kanske ännu mer inspirerande i dag eftersom det finns så mycket kunskap att ta del av. Tyvärr märker vi ibland att politiker och tjänstemän, som sitter med stora och svåra beslut om äldrevård och omsorg, inte hinner, orkar eller vill ta del av mer kunskap. Trots att det kanske handlar om resultat som skulle ge god effekt för både den äldre, personalen och även på ekonomin.

Men vi ger inte upp – jag säger som den äldre mannen sa i en forskningsstudie. Jag gör det här för att framtiden ska bli bättre för äldre. Härmed vill redaktionen önska alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 november 2013 - 12:45 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 4/2013 • Äldreforskningen – med den äldre i centrum »

Chefredaktör Inger Raune

Chefredaktör och ansvarig utgivare Inger Raune.

»Dans är utmärkt sägs det. Du motionerar, tränar koordinationen och umgås socialt med andra.«

Loading   Sökning pågår