Äldre kvinnors beroende måste uppmärksammas

Inger Raune


Nu har vi vinet i bag-in-box då det inte syns hur mycket som har gått åt. Det finns dessutom en box som är särskilt designad för kvinnor då den är snarlik en handväska. Det säger Barbro Westerholm, riksdagsledamot (fp) och läkare.

I en underlagsrapport från Missbruksutredningen redovisas vad man vet om alkoholkonsumtionen bland äldre i Sverige. Siffrorna är låga och varierar beroende på hur man mätt konsumtionen. Det man kan utläsa är att riskkonsumtionen ökat både bland kvinnor och män, liksom de alkoholrelaterade dödsfallen. Det säger Barbro Westerholm, läkare och riksdagsledamot (fp). Hon har ägnat särskilt intresse åt de äldre kvinnorna där riskkonsumtionsökningen är tydlig i gruppen 65–69 år. Därefter minskar antalet riskkonsumenter från 6–7 procent till 3–4 procent.

– Äldre kvinnor idag har ett helt annat umgänge med alkohol än min mormor hade. Hon fick visserligen motbok eftersom hon var frånskild, men det hon köpte ut sparade hon och för att sedan ge bort till svärsönernas födelsedagar och till jular. Förutom en flaska sherry om året som hon drack lite ur tillsammans med väninnorna.

Förändringen började efter kriget då även kvinnorna drack cocktails och serverades vin till maten.

– Nu har vi vinet i bag-in-box då det inte syns hur mycket som har gått åt. Det finns dessutom en box som är särskilt designad för kvinnor då den är snarlik en handväska.

Barbro Westerholm funderar också över rabatten som vinboxen innebär; fyra flaskor till priset av tre.

– Det här är troligen en generation som egentligen tycker att det är festligare med en flaska, men eftersom boxen motsvarar fyra flaskor får det bli den.

Hon konstaterar att i Sverige finns mycket litet intresse för kvinnors beroendeproblematik. I till exempel Kanada, usa och Frankrike är intresset ett helt annat.

– Där har man speciella program för hur man bäst hjälper äldre kvinnor med alkohol- och läkemedelsproblem, något vi saknar här. Vi saknar också kunskap om vad som ligger bakom utvecklingen av beroenden i högre åldrar.

I krissituationer och sorg går kvinnor till läkare för att få lugnande och sömnmedel. Männen tar till alkohol, kanske för att slippa gå till läkaren. Det var bilden när Barbro Westerholm började engagera sig i äldre kvinnors läkemedelsbruk. Hon har sedan 1970-talet varit engagerad i kvinnors användning av sömnmedel och lugnande medel. Hon har studerat hur beroendet kan se ut och varför. Kvinnor är i klar majoritet när det handlar om läkemedelsberoende, säger hon.

– Forskarna har delade meningar om vad som är beroende. Jag anser att kan man inte sluta ta läkemedlen är man beroende.

– Vi talar om äldre personer som inte kan sluta ta sömnmedel för då mår de dåligt, men samtidigt vill de sluta. Och vill de det ska de också få hjälp.

Barbro Westerholm har kämpat länge för att läkemedelindustrin ska testa läkemedel för äldre på äldre människor. Nu är det äntligen på gång säger hon.

– Vi vet att det tar betydligt längre tid för den äldre kroppen att göra sig av med läkemedel än det är för den yngre. Är till exempel ett lugnande medel anpassat för den äldre är riskerna för biverkningar mindre och kanske också riskerna att hamna i ett beroende. Det vill säga att behandling och dos blir rätt från början.

Narkotikamissbruk när det gäller äldre människor talar man överhuvudtaget inte om det. Men det finns, säger hon och hänvisar till statistik som Socialstyrelsen har sammanställt om lvm-vård av personer som är 60 år och äldre mellan 1994–2010. (LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen.)

Siffrorna nedan visar 57 vårdtillfällen där narkotika finns upptaget som missbruksmedel i registret över lvm-vård, antingen enbart eller i kombination med alkohol och/eller lösningsmedel.

– Siffrorna ger en bild av att antalet vårdade med narkotika som missbruksmedel ökar över tid, säger utredare Barbro Engdahl vid Socialstyrelsen. Detta kan dock bero på att registreringen av missbruksmedel blir specifik och tydlig. Konsekvensen av det är att olika typer av blandmissbruk (alkohol, läkemedel och narkotika) blir vanligare i registret efter år 2005.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 september 2011 - 11:58 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår