Fakta | Riskkonsumtion


Att ha eftergymnasial utbildning hade ett samband med riskkonsumtion både för kvinnor och för män. De största skillnaderna var för kvinnor i gruppen 65–74 år, där 35 procent av riskkonsumenterna hade en eftergymnasial utbildning, medan 20 procent av övriga hade en sådan utbildning. Hos männen var sambanden starkast i gruppen 75–84 år med motsvarande siffror 31 procent och 14 procent.

Levnadsvanorna visade de största skillnaderna mellan riskkonsumenter och övriga. Att röka dagligen, att snusa dagligen och att vara fysisk inaktiv var vanligare hos riskkonsumenterna. Socialt stöd hade däremot inget samband med riskkonsumtion av alkohol. Bland variablerna som mätte hälsa fanns ett klart samband mellan riskfylld alkoholkonsumtion och lågt psykiskt välbefinnande.

Det fanns inga samband mellan riskfylld alkoholkonsumtion och dålig kroppslig hälsa. Detta kan förklaras av att debut av kroppsliga hälsoproblem ofta leder till att individen slutar dricka alkohol. Riskkonsumenterna använde oftare receptbelagda läkemedel (sömn-/lugnande medel). I inga av de ovanstående faktorerna fanns det några större skillnader mellan kvinnor och män.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 september 2011 - 17:01 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår