Fakta | Råd till anhöriga

 • Begär att du som anhörig ska få vara med på vårdplaneringen på sjukhuset och i kommunen.
 • Kräv att du blir tillfrågad om du orkar ta hem din partner för att vårda honom/henne hemma. Andra lösningar kan kanske vara bättre för er bägge två.
 • Skaffa dig så mycket information och kunskap om stroke som möjligt. Då kan du bättre förstå de ”dolda funktionshinder” som din partner kan ha drabbats av.
 • Det är inte ovanligt att du känner dig frustrerad över den förändrade livssituationen. Att du känner vanmakt och ilska som ibland kan ta sig uttryck som irritation gentemot din partner, är inte så ovanligt. Så kan många anhöriga känna ibland.
 • Det är viktigt att du som anhörig unnar dig ett eget liv, både för din egen skull men också för att orka med att vara anhörig och bättre kunna hjälpa din partner.
 • Som anhörig kan du bli nedstämd efter att din partner fått stroke. Det är då viktigt att du får hjälp med eventuell medicinering och/eller samtalsterapi.
 • Om du hjälper din partner hemma efter stroke, ta då reda på vilka stödformer som finns i din kommun.
 • Anhörigkonsulenter (eller anhörig­stödjare) blir allt vanligare i kommunerna. Ofta anordnar de anhörigträffar och de kan tillsammans med biståndshandläggare hjälpa till med avlastnings­platser eller plats på dagrehabilitering för din partner.
 • Lita på att din partner klarar sig utan dig, om du vill göra något på egen hand, för du behöver egen tid. Du kan inte skydda din partner 24 timmar om dygnet, du måste våga ”släppa greppet” för att orka i längden.
   
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 december 2011 - 16:09 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår