Lars Bäckman

  • Lars Bäckman.Lars Bäckman är professor i kognitiv neurovetenskap med inriktning mot kognitivt åldrande vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet. Forskningsverksamheten är förlagd till Aging Research Center (ARC), som drivs gemensamt av Karolinska institutet och Stockholms universitet. 

Tillbaka till huvudartikeln »

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 december 2012 - 14:58 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår