Fakta | Äldrestudier

Befolkningsstudier som rör äldre personer, vid Sahlgrenska akademin i Göteborg:

  • Kvinnostudien startade 1968. Där har forskarna följt kvinnor under drygt 40 år. 
  • H 70 är en populationsbaserad studie av normgivande åldrande hos 70-åringar, som fokuserar på både medicinska och kognitiva mått. Den startade 1971 där de första var födda 1901-02 och som följdes till dess de var 105 år. En ny H 70 startade 2000 med personer födda 1930. 
  • Hitintills har fem olika födelsekohorter (70-åringar) studerats, och ett antal sekulariserade trender av mental och fysisk hälsa har beskrivits inom födelsekohorterna. Dessutom har några grupper följts longitudinellt över tre decennier. H70-studien koordineras av flera forskargrupper, primärt av geriatrik, allmänmedicin och psykiatri. 
  • H 85, en utvidgad studie inom H70 där man undersöker  85-åringar.
  • H95, är en studie där 1000 personer som är 95 år och äldre ingår.
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 mars 2012 - 23:11 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår