Stödteam för äldre med psykisk ohälsa i Malmö

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Hemtjänst och social verksamhet, Hälsa – ohälsa, Medicin, Organisation och lagstiftning, Utbildning

 
Malmö har stödteam för äldre med psykisk ohälsa i åtta av tio stadsdelar. Det har lett till bättre livssituation och mindre funktionsnedsättning.

I Malmö startade hösten 2009 en diskussion om att utveckla stödet för äldre personer med psykisk ohälsa. Resultatet blev att åtta av de tio stadsdelarna beslutade att inrätta stödteam för äldre med psykisk funktionsnedsättning.

Varje stödteam består av upp till fyra personer. Antalet beror på hur många som är i behov av stöd och om teamen är samorganiserade med övrigt boendestöd. Personalen är vårdutbildad och kommer från hemtjänsten eller annan vård och omsorg. 

Totalt 60 personer har fått en skräddarsydd kompetensutveckling både om normalt åldrande och om psykisk ohälsa. Den omfattade sex dagar inklusive uppföljning. Förutom personalen i stödteamen har arbetsledare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor deltagit.

 

Stödteamen ser olika ut i de olika stadsdelarna. Grundtanken är att de ska ge särskilt anpassat boendestöd utifrån de behov personerna har. Det kan också vara kombinerat med hemtjänst. I vissa stadsdelar är det samordnat med boendestöd för yngre.

Boendestödet kan till exempel vara stöd i att sköta hemmet, klara personlig hygien, gå ut och handla, bryta
social isolering och förbättra självständigheten. Varje person har en plan som upprättas vid starten. Stödet kan ges varje dag, flera gånger i veckan
eller bara en gång i veckan beroende på önskemål och behov.

Stödteamen tar in de kunskaper som behövs. De samarbetar till exempel med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Vissa stadsdelar har också konsultativa psykiatrisjuksköterskor. 

 

En utvärdering av stödteamen gjordes 2010. Carina Lindkvist, psykiatrisamordnare i Malmö:

– Den visade att livssituationen blev mycket bättre. Livskvaliteten ökade, funktionsnedsättningen minskade och de blev mer självständiga.

Nu har en ny utvärdering gjorts. Analysen är inte helt klar men allt pekar på att de goda resultaten står sig.

– Psykisk ohälsa bland äldre är en viktig fråga som behöver uppmärksammas, säger hon.

2010 var det ett 70-tal personer som fick stöd. Nu är det 87 personer.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 mars 2012 - 22:48 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår