Fakta | Trygga möten

Utbildningen är uppdelad i basutbildning (4,5 dagar) och handledarutbildning
(4 dagar). I basutbildningen ingår bland annat: introduktion till äldrepsykiatri, genomgång av det svåra samtalet, existentiella frågor, depression och suicidalitet.

Basal beteendeanalys, sätt att hantera vardagen, ADL utifrån förståelse av den psykiska funktionsnedsättningen. Otrygghet, ångest, misstänksamhet, utagerande, den svåra patienten. Gränssnittet mellan kommunala och psykiatriska insatser, genomförandeplan/vårdplan.

Handledarutbildningen tar upp förändringsarbete, handledarstrategier, reflekte-rande och motiverande samtal. Deltagarna erbjuds att delta i nätverk efter avslutad utbildning. Där kan de utbyta erfarenheter och få handledning på handledningen.

Information: www.founu.se »

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 mars 2012 - 22:57 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår