Webbutbildning testas

Nyckelord: Hemtjänst och social verksamhet, Hälsa – ohälsa, Medicin, Utbildning, Äldreboende

 
Våga fråga – Våga se är en webbaserad distansutbildning i äldre-psykiatri som tagits fram av Nestor FoU-center. Den riktar sig till vård- och omsorgspersonal som möter människor med psykisk ohälsa i sitt arbete. 

Efter en kortare testperiod i de kommuner som äger Nestor FoU-center kommer utbildningen att spridas nationellt.  

Utbildningen består av sex moduler:

• Vem ska hjälpa Alice? Lagar, ansvar och begrepp.

• Depression och bipolär sjukdom.

• Ångest och sömnstörning.

• Psykossjukdom och konfusion.

• Missbruk och självmord.

• Det kan bli bättre – nycklar till framgång.

Varje modul innehåller en verklighetstrogen situation, fakta, övningar, reflektionsfrågor samt ett test. Utbildningen kan genomföras individuellt eller i grupp. Varje modul beräknas ta cirka 40 minuter att genomföra. Godkänt test ger ett intyg.  

Till varje modul finns också en kompletterande fördjupningsdel om psykisk ohälsa. Projektledaren Kerstin Marthinsen har försökt täcka in innehållet i kursen ”Psykiatri 1, 100 gymnasiepoäng” i den kommunala vuxenutbildningen:

– Det är den examinerande läraren på Komvux som avgör om vår distansutbildning gett tillräckliga kunskaper, men vi har velat ge en extra morot för mer kunskapssökande. 

Hon anser också att utbildningen lämpar sig för dem som vill ha en allmän introduktion om äldres psykiska hälsa. Till exempel sjuksköterskor, biståndshandläggare och chefer. 

 

Projektet startade 2009 med stimulansmedel från Socialstyrelsen och är ett samarbete mellan Nestor FoU-centers ägarkommuner och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Nestor har också tagit fram och testat en handledningstjänst i sina ägarkommuner: Fråga Nestor – handledning på webben. Där kan personal helt anonymt ställa frågor om bemötande vid svåra och komplexa möten med brukare. Frågelådan är ett komplement till den handledning de kan få på sin arbetsplats. Personal kan också få ny kunskap genom att läsa andras frågor och ta del av de resonerande svaren.

Just nu är det projektet vilande. Förhoppningen är att det ska bli en nationell handledningstjänst.

Mer information: www.nestor-foucenter.se »

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 mars 2012 - 23:01 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår