Uppdrag från regeringen

  • Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla och sprida utbildningsmaterial för att höja kompetensen bland personal, i socialtjänst och hälso- och sjukvård, som möter våldsutsatta kvinnor. Arbetet avser särskilt utsatta grupper av kvinnor.
  • Socialstyrelsen har redan publicerat utbildningsmaterial om kvinnor med missbruksproblem respektive funktionsnedsättning (se "Publikationer om våld"). Nu arbetar myndigheten med motsvarande material om våld i nära relationer bland äldre, om hedersrelaterat våld samt om våld mot utländska kvinnor, så kallad hustruimport.
  • Utbildningsmaterialen får en gemensam struktur och ska vara klara under 2013. Hur kommunerna kommit igång med uppdraget ska redovisas 2014.

Tillbaka till huvudartikeln »

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 27 september 2012 - 13:51 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår