Våld – hot

  • Våld kan definieras brett, omfattande hotande uppförande, aggression och fysiskt våld. Hotande uppförande kan vara enbart verbal eller kan vara förenad med indirekt fysisk skada, som att lyfta knutna nävar utan att slå.
    Arnetz, 1998.

Tillbaka till huvudartikeln »

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 oktober 2012 - 11:06 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår