Hjälp till toaletten även i hemmet

Av Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Hjälpmedel och tillgänglighet


Det går att ha toalettassistans även i hemmet om personalen är positiv och flexibel anser Marita Larsson, kvalitetssamordnare på Centrum Läkemedelsnära Produkter/Inkontinens.

Regionservice i Västra Götalandsregionen har tagit fram ett vårdprogram för blåsoch tarmfunktionsproblem inom kommunal hälso- och sjukvård. Programmet är avsett både för dem som bor i hemmet och på äldreboenden. Marita Larsson är kvalitetssamordnare på Centrum Läkemedelsnära Produkter/Inkontinens och en av de ansvariga för programmet. Där ingår bland annat instruktioner för en basal utredning. – Det är sjuksköterskan som avgör vad patienten orkar med, men vi har många pigga 90-åringar som både vill och kan genomgå en utredning, säger hon. Flertalet av regionens 49 kommuner har ansvar för hemsjukvården. Toalettassistans är ett av de ämnen som tas upp i vårdprogrammet: ”Om patienten inte klarar sina toalettbesök själv behöver patienten alltid toalettassistans. Målsättningen … är att patienten skall tömma urinblåsa och tarm på individuellt anpassade tider”.

Assistansen innebär att personen får hjälp till toaletten eller blir påmind om att gå på toaletten innan urinläckage uppstår. Där ingår: Vaneträning. Toalettbesök på bestämda tider som är anpassade till patientens blåsfunktion. De individuella behoven kartläggs med hjälp av ett toalettschema. Uppmärksamhetsträning. Används till patienter som kan lära sig känna att blåsan är fylld och som kan be om hjälp när behov uppstår. Schemalagda toalettbesök. Ska ske på förutbestämda klockslag med intervaller på två till fyra timmar ofta kopplat till måltider. Kan aldrig ersätta patientens individuella behov av att tömma blåsan. Att hjälpa patienten till toaletten på bestämda tider kan ändå hjälpa till att skapa regelbundna urinoch avföringsvanor. – Vi talar mycket mer om tarmen idag och hur viktigt det är att den fungerar för att blåsan ska fungera optimalt. Tarmen behöver tömmas regelbundet, förklarar Marita Larsson. Hon anser att det går att ha toalettassistans även i hemmet: – Om personalen är positiv och flexibel går det att hitta tider som fungerar om man har bestämda tider för mat och dryck, även om det kan vara svårt. De som har vattendrivande mediciner behöver oftast assistans en extra gång på förmiddagen.

Det finns också inkontinensombud på äldreboenden och i hemvårdsområden. Centrum Läkemedelsnära Produkter/ Inkontinens erbjuder utbildning för dem. Vårdprogrammet tar upp olika befattningshavares ansvar: verksamhetschef, sjuksköterska med förskrivningsrätt, inkontinensombud, vård- och omsorgspersonal och läkare. Det innehåller också råd vid förskrivning av förbrukningsartiklar och kateterbehandling. Blanketter för anamnes, urin- och läckagemätning, avföringslista, toalettschema och förbrukningsartiklar ingår. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 mars 2014 - 13:23 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 1/2014 • Det läcker – om läckage och inkontinens »

Intervjuad: Marita Larsson är kvalitetssamordnare på Centrum Läkemedelsnära Produkter/Inkontinens i Västra Götaland. 

Referenser: Vårdprogram. Blås- och tarmfunktionsproblem inom kommunal hälso- och sjukvård. Oktober 2011. Centrum Läkemedelsnära Produkter/ Inkontinens, Regionservice, Västra Götalandsregionen. Urininkontinens. Regionalt vårdprogram 2009. Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/clp

Loading   Sökning pågår