Inkontinens behöver uppmärksammas mer

Av Inger Raune, journalist
Nyckelord: Medicin


Problem med urin och avföring för äldre är desamma som för dem i yngre åldrar. Det är knappast någon skillnad heller när det gäller effekten av olika behandlingar. Det beror snarare på hur många andra sjukdomar man har än på ålder. Det säger distriktsläkare Eva Samuelsson som också är docent inom Umeå universitet. Hon driver ett forskningsprojekt om behandling av ansträngningsinkontinens via Internet och smartphone.

Antalet patienter som söker hjälp för sitt urinläckage har ökat. När jag började för 30 år sedan var det ovanligt att någon kom hit för dessa problem. Då sökte de för något helt annat men tog ofta upp det i slutet av besöket. Det säger Eva Samuelsson som i över 20 år har varit distriktsläkare i Krokom i Jämtland. Hon är även docent vid Umeå universitet där hon bland annat arbetar med undervisning och forskning. Hon märker att många gånger är inkontinens fortfarande tabubelagt och svårt att ta upp. Patienter upplever också att det inte finns tillräcklig kunskap inom vården och anser att de inte får hjälp. En del säger att vårdpersonal viftar bort problemet som om urinläckage vore något normalt när man är gammal.

Inkontinens är inte högprioriterat, säger Eva Samuelsson.
– Vården är pressad och den här åkomman dör man inte av, då kommer inkontinens långt ner på listan.

Trots det anser hon att det är en annan syn på kontinensproblem mot hur det var för 20–30 år sedan. Kunskapen om inkontinens har ökat och även medvetenheten om att det är ett problem som det är viktigt att uppmärksamma. Hon understryker att alla som har inkontinens och som tycker att det påverkar deras vardag, borde naturligtvis erbjudas hjälp! Det är alltid viktigt att göra en utredning om besvären och ta reda på vilken form av inkontinens det är fråga om. Det gäller även äldre människor. Ansträngningsinkontinens är vanligt bland kvinnor, framför allt i medelåldern men 10–12 procent av alla kvinnor över 65 har den formen. Det innebär att kvinnan läcker när hon till exempel hostar, skrattar eller nyser, det vill säga när trycket i buken ökar. Det är vanligt vid graviditet och efter förlossning. Risken ökar även vid rökning, astma, övervikt, nedsatt knipförmåga i bäckenbotten och med ålder. Däremot är den ovanlig hos män. Det kan dock förekomma om de har opererat sin prostata.

Anledningen att det är vanligt hos kvinnor beror bland annat på att urinröret är kortare hos kvinnor, säger Eva Samuelsson.

– För kvinnor är också kraven på bäckenbotten stora, när man både ska kunna hålla urin och avföring – samtidigt som man ska kunna föda barn.

När det gäller ansträngningsinkontinens hos äldre, gäller samma behandling som för yngre, säger hon.

– Då är det bäckenbottenträning som är förstahandsbehandling, det vill säga knipövningar gärna i kombination med annan träning. Det har klart visat att man minskar läckaget då och den metoden fungerar lika bra när man är äldre.

Det är aldrig för sent att börja träna. Om det inte hjälper och man har svåra besvär av sin ansträngningsinkontinens, kan operation hjälpa. Då lägger man ett litet band som stöd under övergången mellan urinrör och blåsa.

– Det har effekt även hos äldre, även om risken för komplikationer kan vara större, säger Eva Samuelsson.

Trängningsinkontinens är en vanlig form som ökar i och med åldrandet för både kvinnor och män.

– Man känner plötsligt en trängning, man blir jättekissnödig och man läcker när det tränger på eller strax efteråt, säger hon.

– Det är mer oförutsägbart än ansträngningsinkontinens. Om man har flera olika sjukdomar är det vanligt att man också har inkontinens som en följd. Anledningen till trängningsinkontinens kan bero på att man har haft en stroke, någon neurologisk sjukdom eller skada. Men det kan också vara så att man inte vet anledningen till läckaget och trängningarna, då kallas det ofta för överaktiv blåsa. Blandinkontinens är vanligt, att det både tränger på och läcker när man hostar eller skrattar. För en man kan det vara prostatan som är förstorad och trycker på urinblåsan så att det är svårt att tömma den, detta kallas överrinningsinkontinens. Då kan det rinna över så att det läcker.

Som äldre blir tiden kortare mellan att det tränger på tills man måste till toaletten. Den äldre kvinnan känner att hon måste kissa, då behöver hon kanske gå på toaletten direkt, då kan det vara bråttom. Vilket kan vara svårt om man har besvärligt att gå, eller att få upp knapparna, säger Eva Samuelsson.

– Träning kan ge effekt. Till exempel att träna sig att regelbundet gå på toaletten. Att hitta en rytm så att man inte håller sig för länge och inte heller kissar för ofta.

– Erfarenheten visar att det också kan vara svårt att slappna av när man sitter på toaletten. Det är viktigt att man sitter bra och kan slappna av så att man verkligen tömmer blåsan. Att man inte krystar utan låter det komma av sig självt.

Allt sammantaget visar vikten av att utredning görs av den äldre personen för att till exempel utreda prostatan hos män och titta på slemhinnorna i underlivet hos kvinnor, se att det inte är något som trycker på blåsan och att det inte rör sig om en urinvägsinfektion. Hon påpekar att samspelet mellan hjärna och blåsa är komplicerat.

– Många av oss springer och kissar när vi är nervösa och oroliga. Blåsan ska ju kunna hålla urin, lagra urin och kunna dra ihop sig för att tömma när jag själv vill. Men hos en del kan urinblåsan dra ihop sig okontrollerat utan att man är på toaletten, man får trängningar och det läcker.

Det finns effektiv behandling som är bra även för äldre personer. Läkemedel mot trängningsinkontinens har i olika studier gett minskat läckage även hos personer 65 år och äldre, men de ger också biverkningar som muntorrhet och förstoppning. Däremot när det gäller sköra äldre, som bor på äldreboende och är beroende av stora hjälpinsatser, finns inte studier som visat effekt av läkemedel. Sådana läkemedel kan ju också ha allvarliga biverkningar när man är skör. Erfarenhetsmässigt är det däremot viktigt att sätta ut läkemedel, till exempel sådana som är starkt urindrivande. Det som har visad effekt hos sköra äldre är att få hjälp till toaletten och att träna uppmärksamheten när man behöver kissa samt att vara fysiskt aktiv. Eva Samuelsson påpekar att problemen med urin och avföring för äldre är desamma som för dem i yngre åldrar, men vanligare. Det är knappast någon skillnad heller när det gäller effekten av olika behandlingar.

– Det beror snarare på hur många andra sjukdomar man har än på ålder. Eva Samuelsson med kolleger arbetar med nya behandlingsmetoder för ansträngningsinkontinens och urinläckage. Det sker via internet där både utredning och behandling utförs på distans.

Det har gett god effekt visar en ny doktorsavhandling (se referens). Trots att forskarna inte träffade deltagarna fick 8 av 10 minskade symtom och ökad livskvalitet. (se www.tät.nu) Forskarna har startat en ny studie där effekten av att träna med hjälp av en smartphoneapplikation (app) ska utvärderas. Där finns ingen övre åldersgräns och Eva Samuelsson ser gärna att flera äldre deltagare anmäler sitt intresse och det kan man göra på webbsidan ”tät.nu”.

– Inkontinens behöver uppmärksammas mer. Både kvinnor och män måste också våga söka hjälp. Har man besvär som påverkar ens liv ska man också ha hjälp!

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 mars 2014 - 12:37 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 1/2014 • Det läcker – om läckage och inkontinens »»Träning kan ge effekt. Till exempel att träna sig att regelbundet gå på toaletten. Att hitta en rytm så att man inte håller sig för länge och inte heller kissar för ofta.«

»Det finns effektiv behandling som är bra även för äldre personer. Läkemedel mot trängningsinkontinens har i olika studier gett minskat läckage även hos personer 65 år och äldre…« 
 

Intervjuad: Eva Samuelsson, distriktsläkare i Krokom i Jämtland, samt docent vid Umeå universitet.

 
Fakta Tät nu
Forskningsprojektet om urininkontinens tät.nu innehåller flera studier om behandling av ansträngningsinkontinens via Internet och smartphone. På deras webbsida kan man läsa att var fjärde kvinna har besvär av urinläckage och var tionde har läckage minst en gång per vecka. ”Från tidigare forskningsstudier vet vi att två av tre förbättras eller blir helt bra genom en enkel behandling med information, rådgivning och olika träningsprogram. Vidare vet vi att kvinnor i högre utsträckning än män vänder sig till Internet vid hälsoproblem, inte minst om problemen upplevs pinsamma.” www.tät.nu


REFERENS:

Internet-based treatment of stress urinary incontinence. Treatment outcome, patient satisfaction and costeffectiveness, 2014. (Internet-baserad behandling av ansträngningsinkontinens. Behandlingseffekt, patientupplevelse och kostnadseffektivitet). Doktorsavhandling, Malin Sjöström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Loading   Sökning pågår