Olika former av urininkontinens

Nyckelord: Medicin

Källa: SBU-rapport 219, 2013.

Det finns olika former av inkontinens med olika symtom.

Trängningsinkontinens: Läckage som uppkommer genom plötsligt påkommande svår kissnöd. Kan variera från små skvättar till hel urinportion, det vill säga upp till flera deciliter.

 Ansträngningsinkontinens: Uppstår i samband med fysisk aktivitet som tunga lyft, hopp, joggning, skratt, hosta, nysning, uppresning från sittande eller liggande. Små skvättar av urin avgår utan att man känner några trängningar. Denna typ av inkontinens är vanlig hos kvinnor och förekommer mer sällan hos män. Män med ansträngningsinkontinens kan i förekommande fall ha en överrinningsinkontinens (se definition nedan). Den kan indelas i tre steg:

• Lätt: läckage vid hosta, nysning, lyft.

• Måttlig: läckage vid snabb promenad, gång i trappor.

• Svår: byte av kroppsställning.

Blandinkontinens: Innebär inslag av både trängnings- och ansträngningsläckage.

Överrinningsinkontinens: Förekommer när en stor mängd urin finns i blåsan. Den är vanligast hos män och förekommer vid till exempel prostataförstoring. Hos kvinnor är den oftast orsakad av kirurgi mot blåsa eller bäckenbotten.

Tillfällig urininkontinens: Urininkontinens är inte sällan ett dynamiskt tillstånd framför allt hos äldre och kan akut försämras vid insättande av nya läkemedel som diuretika, och kan förekomma vid urinvägsinfektion, luftvägsinfektion med hosta eller vid förstoppning. Dessa besvär lindras när det primära problemet behandlats eller försvunnit.

Nattlig inkontinens: Att läcka urin på natten får naturligtvis stora konsekvenser för hygien och tvätt. Att behöva gå upp många gånger kan ge störd sömn och ge upphov till fallolyckor.

Funktionell inkontinens: Innebär att man inte hinner till toaletten i tid på grund av fysisk eller mental oförmåga.

Täta trängningar, täta urintömningar: Innebär att man måste kissa ofta. Detta kan vara väl så besvärligt men innebär inte ett urinläckage. Behovet att kissa ofta kan vara svårt handikappande och inskränka rörligheten påtagligt. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 mars 2014 - 12:34 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår