Tusentals mail och samtal efter TV-serie

Av Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Äldreboende


Efter tv-serien ”Sveriges bästa äldreboende” fick professor Yngve Gustafson tusentals mail, telefonsamtal och brev från gamla människor och deras anhöriga som bad om hjälp. Hans bild av äldreomsorgen är lite mörkare nu, även om han inte är överraskad.

Det har varit en turbulent tid för geriatrikprofessorn Yngve Gustafson efter tv-programmen om Sveriges bästa äldreboende (se faktaruta). Inför programmen hjälpte han till med nyckelfrågor och skulle inte uppträda i bild själv.

 – Till slut blev jag övertalad, de påstod att det inte fanns någon annan, säger han.

Det var svårt att få tillstånd för hela projektet. Myndigheter, anhöriga och personal måste ge sitt godkännande för programmen. Han tycker att tv lyckades bra:

– Jag är imponerad. Det var ett otroligt engagerat och trevligt gäng som gjorde omkring hundra inspelningsdagar.

Han anser att vården och omsorgen på Smedsberget hade många av de brister som är vanligt förekommande i äldreomsorgen i Sverige:

– Det var särskilt mycket problem med ensamhet, isolering och depressioner bland de gamla och dålig fysisk miljö med långa korridorer i två plan och torftiga lokaler för till exempel gemensamma måltider. Personalens attityder bidrog, de skyllde på att de gamla själva inte ville komma ut från sina lägenheter. Jane Lindell Ljunggren gjorde en stor insats. Även medicinering och rehabilitering var eftersatta områden.

 – TV-programmen fick Smedsberget att förbättras på många punkter, men många av de boende upplevde fortfarande stor ensamhet, många var fortfarande undernärda och hälften av den olämpliga medicineringen var kvar efter inspelningarna, säger han.

Efter programmen har han fått tusentals mail, telefonsamtal och brev från människor som har det svårt. Han har fått uppskattning och tacksamhet för det han gjort och samtidigt förhoppningar om hjälp:

– När det var som värst hörde 200 personer av sig varje dygn. Jag har mått dåligt för att jag inte har räckt till.

Frågorna har kommit både från hemmaboende och från personer i särskilt boende. Både gamla själva och anhöriga har hört av sig.

– Det har varit åtminstone 500 allvarliga missförhållanden som borde anmälts. Det handlar om personer som är väldigt sjuka, som svälter ihjäl, ja alla tänkbara missförhållanden. Anhöriga vill veta hur de ska skriva anmälningar och överklaga. Han har fått ta emot hundratals medicinlistor för att ge råd och hjälp:

– Det går inte att ge råd enbart utifrån medicinlistor. Man måste se hela människan. Jag har rått dem att gå till apoteket. Det finns åtminstone tusen apotek som har ett datorprogram där man kan se om doserna är för höga eller om kombinationen av läkemedel är felaktig. De har också fått rådet att försöka få en remiss till en geriatrisk klinik för utredning.

I vissa fall – där gamla människor med demenssjukdom till exempel haft sex olika psykofarmaka varav tre olika neuroleptika samtidigt – har han ändå gått in.

– Jag är förundrad över hur en del läkare skriver ut läkemedel som de gör. Är de okunniga eller bara cyniska? De har ingen respekt för biverkningarna.

Det handlar också om nattfastan. Även i Västerbotten finns det äldreboenden med 17,5 timmar i nattfasta. Det är alldeles för lång tid och bidrar till att gamla svälter ihjäl.

Har hans bild av äldreomsorgen förändrats efter tv-programmen?

– Min bild är kanske lite mörkare än innan. Jag har ju forskat i mängder av år så det mesta är ingen överraskning.

– Det är en katastrof i dag med en äldreminister och en äldresamordnare som ständigt hävdar att Sverige har världens bästa äldreomsorg. Det är destruktivt för äldreomsorgen. Om det är så bra finns det ju ingen anledning att förbättra.

Han är också kritisk till olika kvalitetsregister som Senior Alert och registreringen av användningen av till exempel neuroleptika. Han anser att de borde ha testats först för att se vilken effekt registret får:

– Nu minskar det man mäter medan andra olämpliga läkemedel – som man inte mäter – ökar. Neuroleptika har minskat med 20–30 procent medan morfinpreparaten istället ökar. De har antikolinerg effekt och är sederande, ger demenssymtom, muntorrhet, förstoppning, ökar fallrisken och man får svårt att kissa. I Västerbotten har till exempel morfinplåstret fentanyl ökat med 500 procent på sex år på äldreboendena. Även användningen av mediciner mot allergi och epilepsi ökar för att ge lugnande effekt.

Han framhåller att inga människor är så svåra att medicinera som gamla med demenssjukdom:

– De är så känsliga. Man måste alltid först utreda orsaken till deras förändrade psykiska symtom och om möjligt behandla den bakomliggande orsaken. Om man sätter in läkemedelsbehandling måste man ägna dem tid och noggrann uppföljning av effekter och biverkningar. Det är ett kvalificerat arbete.

Allra störst är missförhållandena i dag för dem som vårdas i hemmet anser han:

– Det är inte samma kontroll där. Undersköterskan i hemtjänsten har inte tid att utreda sådant som inte fungerar. På äldreboendena finns det i alla fall fler anställda och på det sättet bättre kontroll.

Under våren har tv gjort en uppföljning på Smedsberget för att se hur det gått. Sedan de första inspelningarna har många dött och det har varit en stor omsättning av personal. Även efter programmen finns det fortfarande mycket depression och ensamhet säger Yngve Gustafson.

Hans förhoppning är att uppföljningen ska sändas före valet.

Förutom strömmen av mail och telefonsamtal har också efterfrågan på hans föreläsningar ökat markant och det har blivit mycket resande. Stora forskningsanslag har också bidragit till mera arbete. Sammantaget har det påverkat hans arbetssituation och familj så mycket att han tagit tjänstledigt från en del arbetsuppgifter och avsagt sig flera internationella uppdrag.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 juni 2014 - 00:13 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 2/2014 • Spelet om åldrandet »


INTERVJUAD: Yngve Gustafson är professor i geriatrik vid Umeå Universitet. Han är utsedd till Årets Senior av tidningen Veteranen.

»Jag är förundrad över hur en del läkare skriver ut läkemedel som de gör.«

»Det är en katastrof i dag med en äldreminister och en äldresamordnare som ständigt hävdar att Sverige har världens bästa äldreomsorg.«

Fakta | Sveriges bästa äldreboende
Sveriges Television sände hösten 2013 en  dokumentärserie med titeln Sveriges bästa äldreboende. Det var Smedsberget i Lycksele som på fyra månader skulle förbättrats med hjälp av experterna Jane Lindell Ljunggren (omvårdnad), Yngve Gustafson (läkemedel) och Leif Mannerström (mat). De fyra programmen och ett efterföljande debattprogram kan fortfarande ses på SVT-Play. SVT har under våren spelat in en uppföljning för att se vad som hänt efter serien. Den kommer att sändas i augusti.

Loading   Sökning pågår