Vem ska ta hand om farmor

Nyckelord: Organisation och lagstiftning


Om farmor behöver vård och omsorg ska hon då tas omhand av det offentliga, av ideella organisationer, av anhöriga och vänner eller på annat sätt, vad i så fall? Åtta politiska ungdomsförbund fick frågan från Äldre i Centrum. Här är svaren!

Gabriel Wikström, förbundsordförande, SSU, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund:

– Det offentliga. 

Erik Bengtzboe, förbundsordförande, MUF, Moderata ungdomsförbundet:

– Det farmor själv väljer. 

Linda Nordlund, förbundsordförande, LUF, Liberala ungdomsförbundet:

– Det offentliga ska alltid garantera farmor bra grundtrygghet. Men det är bra om det finns många utförare – såväl offentliga som privata och ideella. Vi vill även att den offentliga grundtryggheten i större utsträckning ska kunna kompletteras av tilläggstjänster som farmor själv kan skräddarsy – inför äldreboende med plusmeny.

Hanna Wagenius, förbundsordförande, CUF, Centerpartiets ungdomsförbund:

– CUF tycker att det offentliga ska stå för en grundläggande vård och omsorg för äldre. (Eller, ja, över huvud taget.) 

Sara Skyttedal, förbundsordförande, KDU, Kristdemokratiska ungdomsförbundet:

– Kristdemokratiska Ungdomsförbundet utgår i vår grundsyn från principen om det okränkbara människovärdet. Alla människor är ett mål i sig och ska ha makten över sina liv. Valfriheten inom välfärden är ett viktigt inslag i detta. Därför ska många olika utförare uppmuntras att vara med och utveckla välfärden för människor i alla åldrar. Valfriheten inom all vård och omsorg ska också utvecklas. Det offentliga ska säkra största möjliga valfrihet och bästa möjliga kvalitet. Politikens roll ska vara att garantera en värdig ålderdom. I detta ingår rätten för äldre att välja var och hur de vill tillbringa den. Lagen om valfrihetssystem (LOV) har varit ett viktigt steg mot ett större patient- och personalinflytande över vården i Sverige, både genom att öka den enskildes valfrihet och konkurrensutsätta de offentliga alternativen. Här finns en given plats för offentliga, privata och ideella utförare. Anhörigvårdare ska ges bästa möjliga stöd i sitt viktiga arbete. Politiken ska inte peka ut ett specifikt alternativ, utan många olika former måste tillåtas att existera parallellt. Om farmor behöver vård och omsorg ska hon själv få välja vilken form som passar henne bäst. Det är en självklarhet för oss kristdemokrater. 

Lorentz Tovatt, språkrör, Grön ungdom:

– Det offentliga. Det viktiga är att alla äldre får vård och omsorg av någon de känner sig trygg med. Det görs ibland enklast genom ideella krafter eller anhöriga, men det är det offentliga som har ansvaret för att lösningen blir så bra som möjligt. 

Gustav Kasselstrand, förbundsordförande, SDU, Sverigedemokratisk ungdom:

– Det offentliga. Andra aktörer, som vänner och anhöriga, spelar också en viktig roll. 

Stefan Lindborg, förbundsordförande, Ung vänster:

– Ung vänster vill att äldreomsorgen, liksom välfärden i stort, ska utföras av det offentliga. När vården, skolan och omsorgen utförs i offentlig regi är det möjligt att styra den demokratiskt och då finns inte heller några privata vinstintressen inblandade. Idag ser vi hur privata företags jakt på vinster får stora konsekvenser för äldreomsorgen. Privatägda företag inom äldreomsorgen har till exempel en högre grad av tillfälliga anställningar, vilket kan medföra att brukaren hela tiden får träffa olika personal. Vi försvarar en generell välfärd, utförd i offentlig regi, och en äldreomsorg som är solidariskt finansierad och utgår från människors behov. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 juni 2014 - 00:16 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår