Ny webbtjänst för hjälpmedel på 1177.se

Av Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Hjälpmedel och tillgänglighet


I början av juni startade 1177 Vårdguiden ett webbaserat stöd för hjälpmedel som både användare och anhöriga kan ha nytta av. Webbtjänsten ligger inom Tema hjälpmedel på 1177.se. Där kan man få information om hjälpmedel, jämföra produkter med varandra och få veta vart man ska vända sig.

Det är första gången som information om hjälpmedel presenteras på det här sättet på nationell nivå.

– Att allting nu är samlat på ett ställe ger en bättre överblick för hjälpmedelsanvändaren. Man kan lättare se vad som finns, vilka rättigheter man har, vad det kostar och hur man går till väga för att få ett hjälpmedel, säger Maria Ekendahl, som arbetat med utvecklingen av Tema hjälpmedel på 1177.se.

Tema hjälpmedel innehåller de flesta hjälpmedel som går att få tillgång till via personal med förskrivningsrätt över hela landet. Över 60 000 hjälpmedel var inlagda vid starten och katalogen fylls på. Tjänsten ger en samlad information om produkterna och om hur det går till att få ett hjälpmedel. Hörsel, syn, rörelse, inkontinens och kognition är exempel på områden som ingår.

Produkterna ska presenteras sakligt och neutralt, utan säljande information från leverantörerna. Uppgifter hämtas från en nationell hjälpmedelsdatabas. En del av informationen i Tema hjälpmedel består också av redaktionella artiklar om hjälpmedelsprocessen som tagits fram av redaktionen på 1177 Vårdguiden. Tema hjälpmedel presenterar regelverken i varje landsting och region och innehåller också kontaktuppgifter om vart man vänder sig med frågor där man själv bor. Förskrivningsprocessen kan se olika ut och man kan nu se hur det fungerar på andra ställen. Information om egenavgifter och priser i det egna landstinget ingår, men inga samlade översikter för landet.

Håkan Vestergren är handläggare på avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting SKL, där han bland annat ansvarar för hjälpmedelsfrågor. Han har varit ordförande i den externa styrgruppen för arbetet med Tema hjälpmedel och ser stor nytta med satsningen. Projektet som kostat 19 miljoner är en följd av överenskommelsen mellan regeringen och SKL om insatser för en jämlik hälso- och sjukvård. Han framhåller att det saknats en lättillgänglig och samlad källa för information och kunskap om hjälpmedel och välfärdsteknologi som på ett naturligt sätt är integrerad med övrig information om hälso- och sjukvård och omsorg.

– Jag är övertygad om att ju bättre förberedda alla parter är inför ett möte, desto bättre blir resultatet. Jag hoppas att Tema Hjälpmedel på 1177.se ska bidra till en mer jämlik vård och omsorg. Min förhoppning är också att hjälpmedel och välfärdsteknologi i högre grad ska användas i förebyggande syfte för att undvika skador och ännu större behov av vård och stöd, säger han.

Utvecklingen av temaområdet har skett i samarbete med målgruppen hjälpmedelsanvändare. De behov de själva definierat har legat till grund för innehållet i tjänsten. Tester har genomförts med användare och brukarorganisationerna har varit inbjudna till regelbundna avstämningar och demonstrationer. Tester och utvärderingar har också utförts av företaget Funka Nu. De har sitt ursprung i handikapprörelsen och är specialiserade på användbarhet på webben. Den nya tjänsten är anpassad efter E-delegationens riktlinjer. För användare med nedsatt syn går hela 1177 Vårdguiden på webben att få uppläst genom funktionen Talande webb. Vissa skärmläsningsverktyg går också att använda.

Den databas där produktinformationen om hjälpmedel lagras, den nationella hjälpmedelsdatabastjänsten, förvaltas av företaget Inera, som gett uppdraget att förvalta databasen till Västra Götalandsregionen. Tema hjälpmedel är en del av 1177 Vårdguiden som just nu förvaltas av Stockholms läns landsting.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2014 - 11:34 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 3/2014 • Hjälpmedel »

INTERVJUAD: Håkan Vestergren är handläggare på avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting.

»Jag hoppas att Tema Hjälpmedel på 1177.se ska bidra till en mer jämlik vård och omsorg.«

Loading   Sökning pågår