LEDARE: Fungerar jag mår jag bra

Av Inger Raune, chefredaktör


G
ammal och sjuk uppfattas ibland snudd på som synonymer. Men det är så fel som någonting kan bli – titta bara på alla äldre människor runt omkring oss!

En av mina kära grannar fyller snart 90 år. Fram tills helt nyligen var hon ständigt på språng på möten eller trevliga luncher. På kvällarna satt hon vid datorn och hennes arbetslampa lyste länge. Hon levde som hon alltid hade gjort. Men nu vill hon inte längre. Hon kan inte gå ut ensam eftersom hon är rädd att ramla, minnet är dåligt och för att inte tala om matlusten! Ingenting fungerar, säger hon.

När äldre personer själva får beskriva hur de mår framkommer lite olika definitioner av hälsa beroende på i vilken åldersgrupp de befinner sig. Upp till 75 år brukar de flesta beskriva hälsa som de alltid har gjort, det vill säga utifrån sjukdom. Jag mår inte så bra om jag har en kronisk sjukdom. Sedan vid 80-årsåldern brukar det hända något. Då verkar det som om personen ofta utgår ifrån hur han eller hon fungerar. Fungerar jag bra mår jag också riktigt bra, oavsett sjukdomar och diagnoser. Vilket visar att det är dags att bredda hälsobegreppet anser professor Laura Fratiglioni.

Inom det nya AgeCap i Göteborg studerar man äldres kapabilitet, vilket är ett begrepp som professor Ingmar Skoog beskriver som vår förmåga att nå mål och göra saker som vi upplever som värdefulla. Han säger att för att förstå en individs kapabilitet räcker det inte med att se efter vad en person klarar av att göra, utan man måste också studera den närmaste miljön och titta på hur olika samhällsbeslut ser ut.

Svenskarna blir inte bara äldre utan också friskare, det visar ett antal studier. Det vill vi ju alla ta till oss, även politiker – som kanske inte bara ser en hälsosammare äldre befolkning utan också besparingar. Det verkar som att vissa av dem konstaterar att forskningen visar hur bra äldre människor mår, då behövs inga ytterligare satsningar på äldrevård och omsorg. Som om den relativt enkla tillgången till läkare, mediciner, hjälpmedel, färdtjänst, hemtjänst bland annat, inte har med det hela att göra.

Det återkommande budskapet i dag är också att du kan påverka ditt eget åldrande genom att välja hur du ska leva. Då och då blir det extra tydligt att det är vi själva som måste ta ansvar för hur vårt åldrande ska bli, vilket enkelt kan leda till att vi får skylla oss själva om vi blir sjuka och skröpliga? Ser du inte till att umgås med vänner, äta rätt och motionera, så…!

Resultat från SNAC-Kungsholmen (befolkningsstudie på Kungsholmen och Essingeöarna) visar att nästan 85 procent av de allra äldsta mår ganska bra. Anledningen är den svenska vården och omsorgen! Det säger professor Laura Fratiglioni som är forskningsledare för studien. Och hon påpekar att om äldre människor ska kunna leva ett så gott liv som möjligt och så länge som möjligt, måste vård och omsorg vara än mer lättillgängliga och bli ännu bättre. Samtidigt krävs kunskap om äldre människors hälsa. Och ett sunt förnuft skulle jag vilja tillägga.

Enligt den nya regeringens budget har man tänkt sig göra satsningar på att fler personer ska arbeta i äldreomsorgen. 2 miljarder kronor per år till landets kommuner fram till 2018! Och dessa pengar är så kallade öronmärkta pengar. Utmärkt! Om nu den tilltänkta personalen är kunnig, erfaren och engagerad.

Däremot finns ingen synlig nysatsning på äldreforskningen (det vill säga resultat som kan ligga som grund för kunskapen inom vård och omsorg om äldre). Tidigare beslut på sådana satsningar kvarstår dock i regeringens budgetförslag. Det är alltid något! Och så får vi hoppas att inga klåfingriga riksdagsledamöter ändrar på det när budgeten ska klubbas senare i höst. För hur blir det då? Ena handen satsar på mer personal medan den andra minskar möjligheter till mer kunskap. Vi återkommer i frågan!

Nu vill vi på redaktionen önska en vacker december, en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

Inger Raune

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 november 2014 - 22:43 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 4/2014 • Åldrandets hälsa »

Chefredaktör Inger Raune

»Då och då blir det extra tydligt att det är vi själva som måste ta ansvar för hur vårt åldrande ska bli, vilket enkelt kan leda till att vi får skylla oss själva om vi blir sjuka och skröpliga?«

Loading   Sökning pågår