Lukt – ett sinne som går att träna

Av Inger Raune, journalist

 

Studier visar att det går att träna upp luktfunktionen genom att med jämna mellanrum utsätta sig för olika luktupplevelser under längre tid. 

Det behövs mer riktad forskning för att hitta goda alternativ för personer som har gravt nedsatt luktsinne, säger professor Maria Larsson (se artikel här intill). Det är inte bara några få människor det rör sig om. Forskningen visar att många personer som är 75+ har nedsatt luktsinne. I SNAC-K, där luktfunktionen testas, har 23 procent av deltagarna en luktnedsättning, så kallad hyposmi. En viktig fråga är därför om det på något sätt går att påverka denna nedsättning till exempel genom att träna luktsinnet genom att med jämna mellanrum utsätta sig för olika luktupplevelser under längre tid?

Forskningen visar att man kan träna upp luktsinnet, åtminstone hos unga friska personer. Det har man bland annat studerat på Gösta Ekmans laboratorium vid psykologiska institutionen, där Maria Larsson är verksamhetschef. Där har docent Jonas Olofsson med kolleger utvecklat ett luktspel med 30 lukter i form av olika tesorter. Det är som ett memory-spel, där man får lära sig att para ihop olika lukter, säger Maria Larsson.
– Testpersonerna använder sig av spelet under 40 dagar. Då har vi sett att de utvecklar sina luktfunktioner så pass mycket att de går att jämföra med experter, som till exempel vinprovare, parfymörer, kockar. De hamnar på samma nivå!

Hon säger att liknande resultat har man fått från andra forskargrupper. Till exempel visar studier från Tyskland att förbättringar sker bara genom att regelbundet sniffa på olika lukter i ett par månaders tid, till exempel morgon och kväll. Jämför man sedan med före och efter ser man stora skillnader. Studierna visar att luktsinnet är plastiskt, det är förändringsbart. Det betyder att vid stimulans tränar man funktionen lukt. Det gör man genom att sniffa på lukter, fundera på vad det är man luktar på, försöka namnge och identifiera vad det är. Det gör att nybildningen av celler kan fortgå och också gradvis växa till. Maria Larsson säger att de redan har börjat utveckla luktträningsprogram där stimulering av äldre personers luktsinnen står i fokus.
– Programmen ska inte bara vara i forskningssyfte utan målet är även att det ska kunna användas i vardagen, säger hon.
Detta för att så långt som möjligt försöka bibehålla luktfunktionen upp i åldrandet.
– Men först måste vi veta att det fungerar, hur det fungerar och vilka tidsintervaller som ger resultat.

Forskarna har sett att man måste träna under en längre sammanhängande period för att återbildningsprocessen av nervceller ska ske. Detta sker i 30-dagarsintervall, vilket innebär att man måste hålla på minst så länge för att stimulera återbildningen. Maria Larsson säger att detta är spektakulära fynd och påpekar att det inte bara är luktsinnet som blir bättre!
– Om man tränar luktsinnet på det beskrivna sättet, visar det sig att det visuella minnet blir bättre. Det finns en koppling mellan luktsinnet och synminnet. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 mars 2015 - 12:39 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår