LEDARE: Finns en nyckel?

Av Inger Raunde, chefredaktör

 

Sanningen om demens, finns den? Hur mycket vet man egentligen om orsakerna till Alzheimers sjukdom? Hur nära bot är man? Är vaccin eller läkemedel i nära förestående? Finns en nyckel – eller flera…? Frågetecknen är hur många som helst. Fast ibland när löpsedlarna basunerar ut svar och lösningar på löpande band kan man ju förstås undra om inte något ändå är på gång; ”upptäck de tidiga tecknen”, ”nio livsmedel håller undan demens”, ”drick minst 5 koppar kaffe om dagen”, ”1 glas rödvin…” Det den så kallade kvällspressen skriver är dock inte helt galet. Att äta sunt och nyttigt är inte fel, även om det bara är en pytteliten del av ett hittills tämligen okänt demenspussel.

Det som ropas ut med krigsrubriker är helt enkelt grova förenklingar – om än inte lögner. Så vad är sanningen om demens? Det är nog så att den inte finns. Ännu. Precis som att hela sanningen om cancer inte finns. Ändå finns massor av kunskap och ännu fler hypoteser som forskarna arbetar med. Men forskare påpekar att en stor del av sanningen, om vilka orsakerna är för Alzheimers sjukdom, har man ingen aning om.

I dag vet vi – inte bara via löpsedlar – att vi själva delvis kan påverka insjuknandet av demens – liksom cancer, hjärt-kärlsjukdom. Många studier, både i Sverige och internationellt, visar att ett sunt leverne ger positiva effekter; äta nyttigt, motionera, inte röka, vara aktiv och träna hjärnan genom den dagliga sudokun. De gamla vanliga levnadsråden vi har hört om i oändliga tider. Men de är inte mindre viktiga för det!

Här finns dock en nyhet! Ny forskning visar att om man lever utifrån alla dessa råd – samtidigt – ger det en stor skyddande effekt mot Alzheimers sjukdom, bland annat. Forskarna är dock tydliga med att den enskilde inte får skuldbeläggas när sjukdomen drabbar! Förstås har vi själva ett ansvar för hur vi lever men samhället har en övergripande skyldighet att stötta oss medborgare genom bra och tillgänglig kostinformation, erbjuda kontroll av till exempel blodtryck och diabetes, satsning på mötesplatser för aktiviteter osv.

Det ser inte ut som om man inom den närmaste framtiden kommer att lösa gåtan runt alzheimer. Inte heller hitta effektiva läkemedel – man måste ju ha koden för att veta vad läkemedlen ska motverka. Vad som finns är de 15 år gamla läkemedlen som delvis kan bromsa upp sjukdomsprocessen ett tag. I alla fall om man får tillgång till medicinen i sjukdomens tidiga skede. Rapporter visar dock att långt ifrån alla får möjlighet att prova. Det finns alltså ingen bot och ej heller något bra läkemedel eller vaccin. Kvar finns möjligheter till prevention – förebyggande – vilket som sagt verkar vara en ljuspunkt.

Men det är nog så att omhändertagandet och vården är den bästa behandlingen när sjukdomen väl är här! Se personen bakom sjukdomen, sa en professor i omvårdnad för 10–15 år sedan. Ett annat sätt att uttrycka samma sak är genom begreppet personcentrerad vård. Det innebär en etik som är förhållandevis enkel att prata om men svår att konsekvent följa. En etik som är så viktig och så självklar kan det tyckas – att få fortsätta vara sig själv och respekteras för den man är, även om man har en demenssjukdom!

Nu sist vill jag efter 21 år tacka för mig. Det har varit spännande och roliga år, då mycket har hänt tack vare äldreforskningen, till exempel inom demensområdet – även om man inte kommit ända fram. Sedan finns det ett område där ingenting har hänt, trots återkommande, tydliga och konkreta resultat: Samverkan mellan landsting och kommun (jo jag vet att det finns vissa undantag!). Hur svårt kan det vara? Att utgå från den äldre människan och inte från grundmurade hierarkier! Att ha den äldre i centrum…

Nu lämnar jag med varm hand över ansvaret för tidskriften Äldre i Centrum till min kollega och efterträdare Jonas Nilsson! Lycka till! Till alla läsare och övriga medarbetare vill jag säga varmt tack för allt jobb och all support under åren!

Nu önskar jag er alla en riktigt skön sommar!

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 juni 2015 - 13:10 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 2/2015 • Demens: finns nyckeln till sanningen? »

»I dag vet vi – inte bara via löpsedlar – att vi själva delvis kan påverka insjuknandet av demens – liksom cancer, hjärt-kärlsjukdom.«  

Loading   Sökning pågår