En myriad av insatser

av Jonas Nilsson


Studierna av frivilligorganisationers betydelse för välfärden har i viss utsträckning fokuserat på funktionen att vara utförare av service och tjänster där det offentliga inte klarar sina åtaganden. Men vilken roll kan de äldre själva spela?

Docent Magnus Jegermalm vid Ersta Sköndal högskola och professor emeritus Gerdt Sundström vid Institutet för gerontologi, Jönköpings universitet, har i skriften Ideella insatser för och av äldre: en lösning på äldreomsorgens utmaningar? (Forum) varit intresserade av att se de äldre själva som aktörer. Vad har de för eventuell betydelse i sådana här sammanhang? De har också velat problematisera stereotypen att äldre personer antingen är pigga pensionärer eller skröpliga åldringar, och i stället visat en del nyanser.

– När jag presenterade boken märkte jag att vi inte det här inte är så politiskt korrekt. Det kan störa bilden om man vill se ideella organisationer som potentiella utförare, säger Magnus Jegermalm.

Han anser att det offentliga å ena sidan och frivilligvärlden å den andra inte är kommunicerande kärl utan fyller väldigt olika funktioner.

– Det finns en myriad av insatser som jag tror osynliggörs lite för ofta. Vårt inlägg handlar om att man måste se bredare. Det handlar inte bara om vård och omsorg – det tunga – utan om en annan typ av insatser som det är mycket svårare att ta på. Vi vill föra fram både att äldres ideella insatser är osynliggjorda och att de betyder mycket för att folk ska kunna bo kvar längre, för att man ska kunna delta i olika sammanhang. En äldre person kan ju både behöva hjälp och samtidigt ge hjälp själv.

Magnus Jegermalm beskriver en utveckling där vår inställning långsamt har förändrats. Omfattande offentlig omsorg står inte alls i motsatsställning till ett mycket omfattande ideellt engagemang, där äldre spelar väldigt många viktiga roller, skiljt från traditionellt vård- och omsorgsarbete.

– Det passar inte in i terminologin av klienter och brukare, tjänster och service. Det har en annan karaktär och inriktning som jag tror är väldigt viktig att uppmärksamma. Det är det som vi försöker göra och väcka intresse för. En stor poäng vi vill lyfta fram är att äldre själva inte bara är mottagare utan de är också aktörer, aktiva.

Är de äldres engagemang lösningen på äldreomsorgens utmaningar?

– Det är en av flera lösningar på äldreomsorgens utmaningar. Svaret ligger i att det offentliga finns där och håller i kontinuiteten, det är bra på hemtjänst och särskilt boende, där man behöver hjälp en längre tid. Där tror inte jag att de ideella krafterna kommer in. Då kan det ideella behålla karaktären som vi lyfter fram. De bidrar till att upprätthålla ett bra samhälle. Sen kan man säkert uppmuntra det mera.

Hur kan man tänka sig att det gestaltar sig i framtiden?

– De flesta i min bransch är dystopiska, men Gerdt Sundström och jag brukar skoja om att vi är ganska optimistiska och tror att det kommer att gå ganska bra, om vi behåller den här kompositionen och att det offentliga fortfarande kommer att vara av stor betydelse.

– Jag har bott i USA i många år och gillar välfärdspluralism i så måtto att man kan tänka sig att mångfald lönar sig och det ena inte utesluter det andra. Vi är för fixerade vid att det offentliga inte kommer att kunna sköta sina åtaganden och då kommer allting att braka samman. Men visst kommer det att vara utmaningar, det står ju helt klart. Vi lever friskare, men vi adderar till det ett antal år där vi är mycket skröpliga.

– Jag skulle vilja säga att civilsamhället spelar och kommer att spela en stor roll. Men då måste vi ha ett vidgat perspektiv på vad äldreomsorg står för.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 september 2015 - 12:18 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår