Volontärlarm via app under lupp

av Lena Fieber


I Gävle och Västerås studeras en pilotverksamhet med volontärer som larmas när en äldre person behöver hjälp utomhus. Larmet går via en trygghetscentral som får den exakta positionen och bedömer om volontär eller SOS ska larmas. 

Syftet med studien av den så kallade Landräddningen är att ta reda på om appen kan få äldre personer att våga röra sig mera utanför hemmet. Datainsamling pågår där äldre användare har fått svara på enkätfrågor om sin hälsa, känsla av trygghet och mobilitet – före, under och efter användningen. De som har larmat telefonintervjuas. Resultaten väntas nästa år.

– Jag blev intresserad av Landräddningen för några år sedan efter min avhandling om mobilitet hos äldre (Occupational participation through community mobility among older men and women), säger en av de ansvariga forskarna, Sofi Fristedt, lektor på avdelningen för rehabilitering vid Hälsohögskolan i Jönköping.

– Vi var några forskare som följde äldre personer under tretton år och det visade sig bland annat att de äldre deltagarna ville kunna fortsätta att röra sig fritt utanför hemmet, utan att behöva oroa sina anhöriga och vara till besvär. Samtidigt begränsades de av att de själva kände sig utsatta. Volontärer skulle kunna öka tryggheten och därmed mobiliteten.

Ett problem i datainsamlingen är att alltför få äldre personer har anslutit sig, på grund av att appen kräver teknikvana. Lättare har det gått att samla volontärerna, bland annat via storföretag och kommuner.

– Ett senare forskningsprojekt skulle kunna startas på ett seniorboende, där de boende också kan vara volontärer för varandra. Det skulle också vara intressant att studera aktiva äldre volontärer i Landräddningen.

Målet är att få studien publicerad i internationella forskningstidskrifter inom geronteknologi och välfärdsteknologi för äldre. Därefter hoppas Sofi Fristedt kunna gå vidare med studier av Landräddningens volontärer.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 september 2015 - 11:44 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 3/2015 • Volontärfärdssamhället »

Fakta | Landräddningen-studien
Studien Landräddningen – folkrörelse för trygghet och aktivitet utanför hemmet finansieras av Vinnova och genomförs vid Hälsohögskolan i Jönköping. Ansvariga forskare är KG Rosén, professor i medicinsk teknik vid Högskolan i Borås, och Sofi Fristedt, lektor på avdelningen för rehabilitering vid Hälsohögskolan i Jönköping. Ansvarig forskningshuvudman är Posifon AB, som utvecklar mobilt trygghetslarm och vars vd Henrik Essunger är verksamhetsansvarig för Landräddningen. Medarbetare i studien är också Martina Boström, lektor på institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping, och Annakarin Olsson, lektor på avdelningen för hälso- och vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle. 

Loading   Sökning pågår