Inledare: Rörelseutrymme

Av Jonas Nilsson, chefredaktör


Att vara rörlig anser många av oss är en självklarhet. Vi utför våra dagliga rutiner hyggligt oberoende av andra och kan leva ett någorlunda självständigt liv. Men skada, sjukdom eller bara det naturliga åldrandet gör förr eller senare att det självklara i att vara rörlig blir något vi tvingas reflektera över. De system som påverkar den fysiska funktionen förändras med åren. Minskad muskulatur, sviktande kondition och benägenhet för balansproblem medför såväl större risk för olycksfall som nedsatt förmåga att återhämta sig från skador och sjukdom.

Men forskarna är eniga om världens bästa medicin: rörelse stärker och förebygger, rehabiliterar och läker, förlänger självständighet och ger livsglädje. Numrets tema om rörelse tar bland annat fasta på de senaste rönen när det gäller styrketräning. Det är aldrig för sent att börja träna och ja, äldre kan också bygga muskler. Att motverka förlusten av muskelmassa är minst lika viktigt som konditionsträning för äldre, bland annat eftersom vältränade muskler håller blodkärlen rena. Det säger professor Michail Tonkonogi i temats inledande reportage. Men vilka råd ger sjukvården i dag, fortsätter han. Jo, att man ska promenera. Här finns utrymme att förmedla ny kunskap.

På GIH i Stockholm pågår just ett sådant arbete med att utveckla metoder som kan bidra till ökad fysisk aktivitet och fysisk kapacitet, som ett led både för sänkta vård- och omsorgskostnader och ökat välmående hos äldre personer. Träning kan också motverka de skadliga effekterna av sjukhusvistelse i samband med operation och kan därför vara en värdefull intervention som en del av ett sjukvårdssystem anpassat för äldre, skriver svenska och holländska forskare i fysioterapi i en annan artikel.

Forskningen visar på vikten av att ta hänsyn till olika perspektiv och förutsättningar för att underlätta aktivitet och delaktighet under åldrandet. Temat berör också utemiljöns betydelse för aktivitet, pågående forskning om hur vardagens mobilitetsmönster formas vid pensionering och äldres resmöjligheter i kollektivtrafiken, bland mycket annat.

Nu önskar redaktionen ett gott slut på år 2015. Kanske är en prenumeration på Äldre i Centrum något att lägga under granen? Ett givande sätt att rekommendera tidningen till någon du tror skulle ha utbyte av den. Inför det nya året är du hur som helst varmt välkommen att höra av dig med synpunkter på vårt arbete. Gott nog? Gott nytt!

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 december 2015 - 13:50 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår