Inledare: I min dimension

Av Jonas Nilsson, chefredaktör

Det är mer som förenar de äldsta, oavsett plats, än som skiljer, skriver Jan-Erik Hagberg i en text om att åldras på landet som inleder temat i det här numret av Äldre i Centrum (sid 18–20). Samtidigt berättar han om hur landsbygden har en särart i förhållande till urbana miljöer, vilket också gör äldrelivet annorlunda. Kunskapen om hur det är att åldras på landet är fragmentarisk och uppfattningarna präglas av schablonbilder. Projektet Omsorgen om landsbygdens äldsta, som texten springer ur, ger insikter om en av åldrandets dimensioner: platsens betydelse. 
Ett flertal studier har hävdat att det är bäst för äldre att leva kvar i en invand miljö för att åldras väl. Det är något som framstår som en utopi för många människor. Sverige har genom åren tagit emot flyktingar från Afrikas horn, Chile, Bosnien – alfabetet räcker nästan inte till för att räkna upp platserna människor tvingats och tvingas fly ifrån. Jag hoppas att vi kommer fortsätta att öppna dörren när utsatta knackar på, även om det ökar utmaningarna för välfärdssamhället. 
Till exempel utvecklar var tionde person med flyktingbakgrund posttraumatiskt stressyndrom. Åldrandet i sig kan öka risken och äldre som fått en fristad här får inte alltid den hjälp de behöver på grund av okunskap inom vård och omsorg. ”När dagens flyktingar från Syrien blir gamla hoppas jag att vi kan bemöta dem på ett sätt som är anpassat till deras trauman”, säger psykologen Frida Johansson Metso, som planerar ett projekt om äldre som har varit utsatta för tortyr och deras symtom vid demens. Läs mer på sid. 26-28. 
Psykiska symtom kan drabba även utan uppenbara trauman. Uppskattningsvis lider upp till var femte person över 65 år av störningar som uppfyller internationella diagnostiska kriterier. En förklaring till att depression och psykotiska symtom blir vanligare med stigande ålder skulle kunna vara att de har samband med åldersbetingade förändringar i hjärnan, skriver läkaren och forskaren Robert Sigström på sid. 36-37, allt medan Bi Puranen jämför social position för personer 70+ i olika länder (sid. 21–23) och etnologen Karin Lövgren beskriver pensionärens plats i populärkulturen och dessutom analyserar hur kläderna gör tanten (sid. 42–49). 
Alla dimensioner av åldrande får förstås inte plats i denna text (eller i den tjockaste bok), men fler finns längre fram i tidningen. Där finner du också forskarporträtt, lästips med mera.
Jag inledde med att skriva om Jan-Erik Hagbergs artikel, som förtjänar att lyftas fram också för att den presenterar originalforskning på svenska, i en tid då mycket forskning främst (eller enbart) presenteras på engelska och i internationella tidskrifter. Självklart inget fel i att på det sättet sprida sin forskning, men jag vill uppmuntra till att också skänka en tanke till tidskrifter som för ut forskningsresultaten till en svensk publik. Den uppmärksamme läsaren gissar rätt: jag tänker till exempel på tidningen du just nu studerar. Välkommen alltså med material, tips och synpunkter – välkommen till ett nytt nummer av Äldre i Centrum.
jonas.nilsson@aldreicentrum.se, 08-690 58 84
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 mars 2016 - 12:12 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår