Life is a steep hill. Marko Visacki/Photocrowd.com.
Life is a steep hill. Marko Visacki/Photocrowd.com.

Intro Åldrandets dimensioner

Det finns inget typiskt åldrande, liksom det inte finns en typisk äldre person. Snarare innehåller berättelsen om åldrandet en mångfald skiftningar över breda spektrum: Glädje—sorg, hälsa—ohälsa, liv—död. I detta tema går vi utanför en gängse bild av åldrandet och berättar om hur det är att bli äldre ur några varianta perspektiv. På samma sätt ville British gerontological society genom en nyligen genomförd fototävling skildra åldrandets komplicerade process i flera nyanser. Vi publicerar några tävlingsvinnare tillsammans med temats texter, för att både vidga och fokusera bilden av ålderdom.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 mars 2016 - 14:12 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår