Äntligen hemmastadd?

Av Lena Fieber


Att mot livets slut kunna få fortsätta göra sådant som betyder något för en själv är viktigare än de egna möblerna, visar en ny studie om hemmastaddhet hos de allra äldsta.

– Det här är första gången som en studie fokuserar på hemmastaddhet bland sköra äldre i livets slutskede, säger doktoranden Lotta Saarnio vid Karolinska institutet och Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Efter att tidigare ha arbetat som sjuksköterska på ett äldreboende undersöker hon vad de allra äldsta behöver för att känna sig hemmastadda och hur vård- och omsorgspersonalen kan hjälpa. Nästa år lägger hon fram en avhandling om detta.

– Hemmastaddhet kan beskrivas som välbefinnande och kan upplevas trots allvarlig sjukdom. Att kunna känna sig hemma på en ny plats när man är gammal och sjuk, bär på sorger och förluster är avgörande för hur den sista palliativa tiden blir enligt forskningen.

Lotta Saarnio har intervjuat tio män och kvinnor över 85 år som antingen bodde hemma i egen bostad, på korttidsboende eller äldreboende. För dem handlar hemmastaddhet inte enbart om att omges av egna möbler och familjefotografier. Viktigare är att känna och vara känd av personalen, så att man trots förändringar får fortsätta vara sig själv och i gemenskap med andra.

– Få göra sådant som man är van vid och som gör att man känner sig nyttig – vattna blommorna, klä på sig själv, bädda sängen och så vidare, med eller utan stöd. Samt kunna ha kontakt med nära och kära, bli bekräftad för den man är och känna sig trygg i sitt beroende av vård- och omsorgshjälp.

En kvinna i studien kände sig exempelvis hemma på äldreboendet för att ”man känner att människorna som jobbar här tycker om oss”.

Motsatsen, att inte vara hemmastadd, jämförs med att känna sig vilsen och hemlös. Som när man inte längre får gå runt och pyssla eller själv värma sin mat såsom man gjorde hemma.

Intervjuerna visar också att det blir lättare att känna hemmastaddhet om flytten till äldreboendet inte sker för sent, utan att den äldre själv kan vara med och bestämma.

I en annan delstudie har vård- och omsorgspersonal svarat på frågor om vad de gör för att skapa hemmastaddhet.

– Det handlar mycket om tyst erfarenhetsbaserad kunskap som är svår att prata om. Eller också kolliderar ambitionerna med verklighetens tidsbrist.

– Så efter avhandlingen vill jag försöka systematisera all den här kunskapen i form av en enkät till varje boende som kan bli ett verktyg på äldreboenden för att mäta och förbättra vars och ens känsla av hemmastaddhet.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 oktober 2016 - 11:22 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 3/16 • Liv före döden »


”Hemmastaddhet handlar inte enbart om att omges av egna möbler och familjefotografier.”

Studien med äldreintervjuerna heter Meanings of at-homeness at the end of life among 
older people.

Loading   Sökning pågår