Bräcke diakoni vill satsa – Luleå lägger ner

Av Vivianne Sprengel


Områdeschef Maude Kardell Wahlbäck på idéburna Bräcke diakoni undersöker möjligheterna att öppna ett äldrehospice i Stockholm. 
– I Stockholm får personer komma till äldreboenden i mycket sena skeenden i livet. Där kan det finnas en målgrupp som inte får sina behov tillgodosedda på ett bra sätt i dag, säger hon.

Bräcke diakoni driver äldreboenden på flera orter och har lång erfarenhet av hospicevård för patienter med cancer, bland annat genom Helhetsvården i Göteborg.

– Traditionell äldreomsorg är inte riktigt organiserad för att möta behovet av palliativ vård i livet slutskede. Kvaliteten skulle kunna förbättras med ett äldrehospice, säger Maude Kardell Wahlbäck.

Personal med palliativ spetskompetens skulle vara bättre rustad att föra svåra och existentiella samtal med sjuka äldre och deras närstående, samt lindra olika typer av symptom.

– Det är inte ovanligt i dag att en äldre som säger ”undrar om jag kommer att leva till våren” får svaret av personalen ”det är ju ingen som vet när man ska dö” och därmed sätter man punkt för det samtalet, säger hon.
 
Luleå kommun öppnade 2007 ett äldrehospice inom Midskogens äldreboende. Men nyligen har äldreomsorgen organiserats om och det relativt nya boendet Bergviken har särskilt inriktats på de svårast sjuka.

–Vi har där en högre medicinsk kompetens och en högre personaltäthet än på andra ställen. Men för att komma dit behöver inte en äldre vara i livets slutskede, säger områdeschefen Katarina Morin.

Trycket var sällan särskilt högt på äldrehospicet på Midskogen, därför tror Luleå att resurserna kan utnyttjas bättre med den nya organisationen. Samtidigt finns det palliativ kompetens på alla äldreboenden i kommunen.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 oktober 2016 - 11:36 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 3/16 • Liv före döden »

 

”Traditionell äldreomsorg är inte organiserad för att möta behovet av palliativ vård i livets slutskede.”

Loading   Sökning pågår