Lästips

Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa
Nka 2016:1

Ny kunskapsöversikt från Nationellt kompetenscentrum för anhöriga. Kunskapsöversikten inleds med en bakgrund till psykisk ohälsa hos äldre, därefter ges en kort beskrivning av vård och omsorg för äldre med psykisk ohälsa. Till sist presenteras forskningen om anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa och anhöriga till äldre.

Demens – möjlig­heter till livskvalitet
Helena Lagercrantz (red)
Nordens välfärdscenter 2016

Var tredje sekund beräknas en person insjukna i en demenssjukdom. Forskarna är överens om att antalet demenssjuka kommer att öka. Frågan är hur de nordiska länderna – där alla utom Sverige har en nationell handlingsplan för demens – kommer att bemöta detta. Rapporten innehåller goda exempel från demensomsorgen i Norden.

Det åldrande minnet
Peter Letmark, Lars-Göran Nilsson, Lars Nyberg
Natur & Kultur 2016

Boken bygger på upptäckter som gjorts om minnets utveckling i den longitudinella Umeåstudien Betula, där forskarna följt omkring 5 000 personer i drygt 25 år. Författarna benar ut vilka faktorer som är mer avgörande än andra för minnets utveckling, neurovetenskapen bakom ett gott minne, vilka specifika livsstilsfaktorer som spelar mer roll än andra och avslöjar varför genetik inte är allt.

Hjärtvänlig mat
Kiki Lundberg, Carina Trägårdh Tornhill
Gothia fortbildning 2016

Bättre matvanor kan minska risken för upprepade hjärtinfarkter. Det här häftet innehåller råd och tips om hur du med hjälp av bra fett, fisk, mycket fullkorn, frukt och grönt kan påverka hjärta och kärl positivt. Författarna, som är legitimerade dietister vid Skånes universitetssjukhus i Lund, ger förslag på dagsmenyer och delar med sig av några lättlagade recept. Målgruppen är främst personer som har begynnande eller diagnostiserad hjärt-kärlsjukdom.

Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer
Socialstyrelsen 2016

Slutrapport om en webbaserad utbildningssatsning i högskolan på kvartsfart 2013–2015. Efter två utbildningsomgångar hade 924 enhetschefer och arbetsledare från 209 kommuner genomfört utbildningen, vilket är nästan 20 procent av målgruppen. Många hoppade av, men enligt rapporten finns ändå fortsatt efterfrågan och utbildningen ingår nu i det reguljära utbudet eller som uppdragsutbildning. Rapporten går att ladda ned på Socialstyrelsens webbplats.

Passé
Marianne Rundström
W&W 2016

Debattbok om de nya ofrivilliga pensionärerna som känner sig alltför pigga för att vara passé på jobbet bara för att de har fyllt 67. Sverige är åldersnojigt och förresten behöver äldre personer fortsätta arbeta om pensionspengarna ska räcka till det växande antalet åldringar, anser författaren, som är tv-journalist och i boken bland annat intervjuar äldreforskaren Ingmar Skoog vid Agecap i Göteborg.

Skäligt är inte gott nog
Kommunal 2016

En rapport om vad de som arbetar i äldreomsorgen och som är medlemmar i fackförbundet Kommunal tycker om äldres boende. En majoritet uppger att det har blivit svårare för äldre att få en boendeplats. Åtta av tio tycker att äldre får den för sent i livet och sex av tio säger att detta gör det svårare att ge god vård och omsorg. Här listas krav på bland annat ändrad socialtjänstlag, ökat statsbidrag till kommunerna, sänkta trösklar till särskilt boende, bättre villkor för personalen och vidareutbildning.

Små ögonblick av lycka
Hendrik Groen
W&W 2016

Roman som är en dagbok om 83 ¼-årige Henrik Groens liv på ett äldreboende i Amsterdam. Med humor och ironi skildras den åldrande tillvaron. Vem som döljer sig bakom författar­pseudonymen Henrik Groen är en ännu så länge väl bevarad hemlighet, enligt förlaget.

20 år med Silvia­hemmet
Kari Molin
Stiftelsen Silviahemmet 2016

Stiftelsen Silviahemmet startade 1996 för att kompetensutveckla demensvården samt bedriva dagverksamhet för demenssjuka i ett vackert hus på Drottningholm utanför Stockholm. Nu firar stiftelsen sina 20 år med en jubileumsskrift som berättar om utbildningen och certifieringen av vård- och omsorgspersonal, som har uppmärksammats internationellt, och inte minst eldsjälarna bakom verksamheten.

Älskade äldreomsorg
Jan Blomström
Prolead förlag 2016

Bokens undertitel är ”en inspirationsbok för ett värdigt åldrande”. Den vänder sig främst till dem som arbetar inom äldreomsorgen – ett häfte finns för studiecirklar – men även till den som är allmänt intresserad av frågorna. Författaren resonerar kring den äldre personens behov för att kunna få leva sitt liv, äldreomsorgens ambitioner för att göra ett gott arbete och regelverket som sätter sina ramar för verksamheten – och hur dessa olika intressen kan gå i takt med varandra. Författaren är verksam som affärs­psykolog.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 oktober 2016 - 12:31 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår