Porträtt Synneve Dahlin-Ivanoff: ”Implementering är jättesvårt”

Av Jonas Nilsson


Förmågan att vara på rätt plats vid rätt tillfälle och glädjen att tillsammans med kollegorna finna nya forskningsfrågor har följt Synneve Dahlin-Ivanoff under den vetenskapliga karriären. Hon var halvvägs genom livet när hon började doktorandstudierna, jämna 50 år när hon var klar och ser fram emot att fortsätta forska som senior:
– Jag har massor av material – det finns hur mycket som helst att göra.

Synneve Dahlin-Ivanoff har gjort en blixtrande karriär. Efter disputationen år 2000 vid avdelningen för geriatrik på Göteborgs universitet följde en postdok-period vid Lunds universitet och några år som forskarassistent vid Vetenskapsrådet. Hon blev docent i arbetsterapi 2004 och involverad i framtagandet av Vårdalinstitutets forskningsplattform för äldres vård och omsorg, där hon från 2006 till nedläggningen 2011 var forskningschef. 2007 blev hon professor i arbetsterapi vid Sahlgrenska akademin.

– Från det att jag började har det gått fort, jag har fått mycket pengar och haft tur att vara på rätt ställe i rätt tid. Sen hoppas jag att jag gjort ett bra jobb. Det är väl en kombination, skrattar hon.

Du kom från en yrkesverksamhet som arbetsterapeut och började forskarkarriären relativt sent. Hur var det?

– Jätteroligt. Då hade jag jobbat i flera år, hade varit chef och ansvarig för grupper – och så... att bara ta hand om en själv. Det var helt fantastiskt. Hela dan till förfogande, inga andra som ställde krav.

Vad ledde dig in på forskning?

– Jag är nyfiken, tycker det är roligt att göra nytt och har alltid varit intresserad av utvecklingsfrågor, att förbättra vården. – När jag började arbeta med personer med synnedsättning fick jag möjligheten att söka en doktorandtjänst. Då bar jag med mig gruppen sköra äldre, det var dem som jag skulle vilja jobba med. Som arbetsterapeut träffar du dem hela tiden: när man blir äldre blir man skörare, mer kognitivt nedsatt, får mindre kraft, sämre handstyrka och uthållighet… Det gör att det blir svårare att klara av de vardagliga sysslorna.

I sin egen vardag leder Synneve Dahlin-Ivanoff forskargruppen Fresh – Frail elderly support research group – som är en del av Centrum för åldrande och hälsa, Agecap, vid Göteborgs universitet. Det övergripande målet med forskningen är just att stödja ett gott åldrande hemma hos sköra äldre och personer med risk för skörhet, genom att identifiera faktorer som förhindrar ytterligare nedgång eller som kan lindra begränsningar och utveckling av funktionshinder, samt att fördjupa förståelsen av skörhet och av åldrandeprocessen.

Att ha just gruppen sköra äldre som forskningsobjekt för med sig en del metodologiska svårigheter och etiska frågeställningar.

– Egentligen behöver man forska mer med den här gruppen, men samtidigt så orkar de inte riktigt. De säger ofta nej, eller så får man avbryta. Det gäller att inte en balans och inte använda sin makt på ett oetiskt sätt.

När universitetets forsknings- och in­novationskontor under våren utvärderade Fresh framhölls att en framgångsfaktor var att det finns en ärlig omtanke om sköra äldre i gruppen.

– Vi arbetar med interventions- och till viss del implementeringsforskning. När vi lägger upp en intervention gör vi det tillsammans med verksamheten. Vi äger forskningen och verksamheten äger det som sker i den, men så samverkar vi naturligtvis. Jag tror att vi har varit unika med att jobba på det sättet.

Målet är att interventionerna ska implementeras, att det sker en förändring. Det involverande arbetssättet används i en aktuell studie som handlar om att implementera cga-metoden – comprehensive geriatric assessment/geriatriskt helhetsomhändertagande – på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

– Vi har fokusgrupper med personalen för att höra hur de funderar, vad de tycker var bra och mindre bra, och så försöker vi återkoppla till dem. Det är väldigt roligt att jobba ute i verksamheten, för då känner man att det man utvecklar blir någonting. Det är det allra svåraste: du utvecklar saker – och så händer det ingenting. Kunskapen används inte, fast den är bra för den aktuella gruppen.

Vad kan det bero på?

– Personalen vill inte, eller så byter de chefer… Var och en har sin egen agenda. Det är jättesvårt det där med implementering. Men jag trivs väldigt bra och tycker det är roligt med forskning. Det är kreativt, vi har en väldigt bra grupp och det är detsamma inom Agecap: trevliga personer, högt i tak, ingen prestige. Det är inte alltid i forskningen att det funkar så, men det gör det faktiskt. Just nu i alla fall!

Du verkar väldigt entusiastisk!

– Ja! Men det är klart att det finns mycket negativt. Ibland blir man trött för att man tar på sig för mycket jobb. Att få använda kvällar och helger för att man bara måste bli klar med någonting kan vara lite tungt. Det tycker jag ska bli skönt när man ska få bli pensionär: att göra det man faktiskt tycker är roligt, när man själv vill. Det kan man inte nu på samma sätt, när man alltid är på väg. Periodvis kan det bli ganska tufft, med mycket krav. Universitetet i sig kan vara lite tungrott, administrationen… Men det andra arbetet: att lägga upp studier, att läsa, att göra datainsamlingar, göra intervjuer. Det arbetet är jätteroligt, det kan jag ju ha kvar, även när jag blir pensionär.

Vilka är dina drivkrafter?

– Att det jag gör är roligt och ger nytta. En drivkraft är också alla de duktiga forskare jag jobbar med, och doktoranderna. Man arbetar i en grupp där det är kul och man utvecklar saker tillsammans.

Styrkor och svagheter som forskare?

– Jag är positiv och har lätt för att se möjligheter. En styrka är att jag absolut inte är en prestigemänniska. Sen tror jag också att jag är bra på att se andras styrkor, och ger dem möjligheterna.

– Men jag skulle kunna bli bättre på att lyssna: jag blir för ivrig och bara pratar på. Ja, det finns många svagheter… Att ta på sig för mycket och inte kunna säga nej. Att vara för duktig.

Har det funnits tillfällen när du har känt tvivel omkring något projekt eller vad du ska ta dig för härnäst?

– O ja. Kanske inte nu längre, men i början när vi skrev fram ett forskningsprogram och skulle starta tre stora studier. Då kände jag att… herregud, vi kanske inte kommer att klara det här. Men vi hade sån himla tur så det gick vägen.

Man kan kalla det tur eller man kan kalla det bra gjort.

– Jag tror att det var en kombination, att det var rätt tid. Men sen har det rullat på bra, så därför känns det konstigt att gå i pension om ett och ett halvt år.

Men det kanske du inte gör då?

– Nej inte på det sättet, men det är ändå en ny fas. Jag har ju massor av material som jag skulle kunna skriva om, och böcker – det finns hur mycket som helst att göra.

— Det är faktiskt rätt roligt att tänka så: nu ska jag bara göra sånt som jag tycker är roligt och som jag verkligen vill jobba vidare med.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 september 2016 - 13:56 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 3/16 • Liv före döden »

”Att ha just gruppen sköra äldre som forskningsobjekt för med sig en del metodologiska svårigheter och etiska frågeställningar.”

Synneve Dahlin-Ivanoff

Ålder: 65 år. Drivkraft: Forskargruppen och nyttan forskningen kan göra för äldre. Bästa återhämtningen: Röra på sig, läsa skönlitteratur. Tips för ett bra åldrande: Att våga vara sig själv, att utmana sig själv och inte låta osäkerhet och rädsla ta över.

Publiceringar och projekt i urval:

Doktorsavhandling
Development and evaluation of a health education programme for elderly persons with age-related macular degeneration. PhD in geriatric medicine, Faculty of medicine, Göteborg university 2000.

Senaste artikel
Eklund K, Wilhelmson K, Landahl S, Dahlin-Ivanoff S. Screening for frailty among older emergency department visitors: Validation of the new FRESH-screening instrument. BMC Emergency Medicine 2016, 16 :27.

Pågående projekt
En randomiserad kontrollerad studie (RCT) med en explorativ, deskriptiv och experimentell design i tre faser: 1) pilotstudie, 2) fullskalig RCT i ett center, 3) fullskalig RCT i flera centra i Sverige för att utvärdera effekten av så kallat strukturerat omhändertagande av äldre (comprehensive geriatric assessment, CGA). Pilotstudien har startat i Göteborg under hösten.

Bästa publicering i eget tycke
Dahlin-Ivanoff S, Hultberg J. Understanding the multiple realities of everyday life: Basic assumptions in focus-group methodology. SJOT 2006;13:125-32.

Om Synneve själv får välja:

Forskningskonferens
Solsemester

Avhandling
Roman

Telefon
Mejl

Landet
Stan

Loading   Sökning pågår